Arla informerer

På et tidspunkt i den forgangne uge var jeg på besøg. En mælkekarton fra det landmands ejede mejeri Arla stod på bordet. Følgende tekst stod på den ene side af dette mælkekarton ” FORSVUNDET-HVAD BLEV DER AF SKRUELÅGET?” ”som du nok har opdaget, er der ikke noget skruelåg på din Arla Øko mælk.” Ved at fjerne skruelåget reduceres CO2-udslippet fra emballagen med 30 %. Det svare til en besparelse på 10g CO2 pr. mælkekarton.” Personligt er jeg fløjtende ligeglad med denne information. Men hvad nu med alle de fordele der var, da skruelåget blev indført? De går nu fløjten. Tilbage står nu de mennesker, der havde den fordel ved skruelåget, feks. mennesker der alt andet lige har svært ved nu, at lukke kartonet op.

Det var godt, at jeg var på besøg, ellers havde jeg ikke fået denne ”fantastiske” information fra Arla, for hjemme hos os bliver der primært kun købt mejeriprodukter fra det lokale mejeri. Vi gør som Skive Folkeblad opfordre os til, ”støt det lokale”, modsat hvad Skive kommune gør, de sætter ikke lokalt indkøb ret højt.

For at vende tilbage til ”Arla informerer” så forstår jeg ikke, at Arla ikke informerer om alle de penge, Arla støtter muslimerne med. Muslimerne får milliarder af kroner hvert år i Halalafgifter fra mennesker, der støtter alle disse firmaer. Det er ikke kun mælkeprodukter, men feks. også firmaer der producerer tandpasta, chokolade, kosmetik, emballage, øl og sodavand, medicin ja stort alle brancher bliver påtvunget denne muslimske skat. Det ender såmænd med, at den olieindtægt de muslimske lande i dag har fra olieindustrien, bliver erstattet af denne tvungne skat. Det er godt regnet ud af disse muslimer, der gang på gang truer sig til penge fra os. I Deres øjne ”undermennesker” der langt fra har sympati for Deres ondskabsfulde lovreligion. Dette kan kun lade sig gøre, fordi vi indtil videre, er omgivet af politiker, der ikke tør tage det opgør der kræves.

Ingen ved hvem, hvad og hvor pengene forsvinder hen. Om pengene bruges på moskeer, koranskoler eller bliver brugt på udbredelse af radikal islam? Afgiften dokumenterer, at Islams love er opfyldt til punkt og prikke. Størstedelen af Arlas produkter er halal (betyder tilladt på arabisk) Var der nogen der sagde ”Blodpenge”?

Arla er helt vilde med, at informerer, men det de forhåbentlig er flove over, såsom denne halalafgift, kommer ikke frem i dagens lys. Hvad så, I danske landmænd, er det noget I er stolte af?

”Vågn nu op Danmark” Lad os få en tydelig mærkning på de produkter der kan købes, så vi forbruger kan fravælge de firmaer, der støtter det muslimske samfund med så mange penge.

Erik Mortensen  Kybehuse 153 – 7870 Roslev.