Arnes tur i Skive Kommune?

Forsiden af Skive Folkeblad 17. marts 2021, ”6,5 millioner ekstra til drift og dermed til velfærd i kommunen hvert år de kommende 10 år.” Udtaler Borgmester Peder Christian Kirkegaard fra Venstre. Hvad så derefter? spørger jeg.

Nu kan velfærd jo være flere ting. Linjen for velfærd for de svageste borgere er lagt. Alle ved, at den velfærd der gives til disse mennesker er i orden efter politikernes mening, for de retter i hvert tilfælde ikke op på det, når det kommer til Deres kendskab. For det er slået fast med syvtommer søm, at det er, som det skal være, for ingen af de eksempler der igennem de sidste år er blevet påpeget, er blevet ændret til de svage borgers fordel. På dette område ved alle nu, at sådan vil velfærden for de svageste fortsætte, med de samme mennesker ved roret, efter næste kommunevalg. Nye Borgerlige vil prioriterer hjælpen til de svage højere, modsat det som foregår i dag.

Hvad skal de 6,5 millioner kroner så bruges til? Bliver det til endnu flere ansatte på Rådhuset? Flere kommunale betalte kaffepauser? Eller mere resultatløn? Et løn hop til de der kan bilde økonomiudvalget ind, at de har fortjent det? Eller skal der oprettes flere lokale puljer, hvor der kan suges penge ud til ligegyldige projekter?

Arne der som handicappet fik sin hverdag forringet, fordi hjælpen blev beskåret/fjernet. Han får ikke del i de 6,5 millioner kroner. Arnes tur til en bedre hverdag ser det ikke ud til at blive. Hans kritik/bekymring berettede han selv om i et læserbrev fredag den 26. februar. Ej heller den unge mand der mistede sit tilskud til en handicapbil, eller hvad med Peter og Christina? Ydmygelserne vil fortsætte for disse mennesker.

Erik Mortensen

Spidskandidat for Nye Borgerlige, Skive