Beboelse? Havnevej 41 – Skive.

B

Med udgangspunkt i Skive Folkeblads artikel med billede af Mogens Halborgs ejendom torsdag den 6. december, har jeg følgende bemærkninger.

Formanden for teknik –og miljøudvalget Jens Peder Hedevang slår fast, at der ikke må bygges boliger på Mogens Halborgs jord. Mogens Halborg undre sig over dette, da han som han udtaler, jeg har ikke modtaget klager over støv og støj fra de beboer, der bor i andre 8 lejligheder tæt der ved. Men, hvad med den/de der bor i ejendommen nr. 41, har den/de heller ikke klaget? Og når der nu allerede bor nogen på denne matrikel lovlig/ulovlig? hvad er så årsagen til, at Skive kommune ikkevil give Mogens Halborg lov? Eller i det mindste lade Mogens Halborg bygge sit højhus (helst 12 etager?) på soklen af eksisterende ”beboelse”. Jeg kunne forstå, hvis der ikke boede nogen på denne matrikel. Det skal så også lige med til fortællingen, at ud fra BBR meddelesen, må der ikke bo nogen i det hus med adressen Havnevej nr. 41 7800 Skive. Men, det er selvfølgelig en fejl, fraMogens Halborgs side, at dette ikke er blevet ajourført hos BBR. En sådan fejl kan udløse en bøde fra Skive Kommune på kr. 5.000.  Så vidt jeg kan se er bygnings anvendelsen ikke beboelse men: Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafè mv.

Men, mon ikke familiemedlemmet/Byrådsmedlem Knud Bjerre kan få dette byggeri igennem. Han er, selv om han er inhabil i sagen, godt i gang med at finde muligheder for at hjælpe vennen/familiemedlemmet Mogens Halborg. Knud Bjerre får endnu engang lov til, at køre sit helt eget løb af hele Byrådet. Man kunne jo måske forestille sig, at Knud Bjerre ville bruge samme taktik, som venstremanden/byrådsmedlem Arne Bisgaard gjorde, da han fik godkendt sit projekt til opførelse af et luksus sommerhus. Det er bekymrende,at mindst 2 Byrådsmedlemmer (Arne Bisgaard og Knud Bjerre) i det første år af en Byråds periode har kunnet få underkendt forvaltningernes indstillinger foregen økonomisk vindings skyld.  Kunne man forestille sig, at Mogens Halborg igen kunne finde på at true nogen for at få sin vilje? det er set før.

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – Vile – 7870 Roslev.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *