Bøge & Hahn.

Anders Bøge proklamerer ”er færdig med folkekirken”, igen symbolpolitik fra hans side.

Anders Bøge har foreslået at sænke kirkeskatten, og i stedet hæve kommuneskatten uden skatteyderne mærker det, som han siger. Anders Bøge, det hedder ”uden at de fleste skatteydere mærker det” De personer der ikke er medlem af folkekirken, vil da af den grund mærke en skattestigning, enig Anders Bøge? Som tidligere medlem af økonomiudvalget, har jeg været til flere af disse møder med de 2 provster og formanden. De har aldrig lagt skjul på, at økonomien på sigt kunne gå hen og blive en udfordring, med de regler og retningslinjer, der gælder inden for kirkelige område. Anderes Bøge har selv deltaget i disse møder. Det er mit indtryk, at sognene igennem årerne har vist en vilje til at rette sig ind efter de økonomiske forhold. At så Anders Bøge nu prøver at slå plat på dette emne, ved at melde sig ud af Folkekirken, er Anders Bøge i en nøddeskal. Anders Bøge har, som han indrømmer været med til at spare på de ældre og børn. Hvorfor finder du ikke pengene til disse områder andre steder? Der er mange ligegyldige puljer der kunne reduceres i.

Peter Hahn, der som politiker for ganske få år siden, vidste alt om hvor dårlig det var. på vore ældrecentre, men havde ingen beviser og derfor blev kraftig irettesat af Borgmesteren. Han prøver nu at gøre sig klog på et andet område ”Ankesager” Her må jeg konstatere, at heller ikke på dette område ved han det rigtige, når det drejer sig om Skive kommune. Skive kommune er en kommune meget for sig selv når det drejer sig om at generer borgerne mest mulig. Kommunen prøver med vold og magt at køre disse mennesker ned psykisk, der prøver at få deres ret. Jeg selv, har uden mèn, konstateret det med ankesager. Nu var det en sag der virkelig trak i langdrag, og til sidst havde mistet min interesse/betydning. Alligevel under sagens forløb, hvor jeg af flere gange fik ret hos Ankestyrelsen, oplevede jeg at Skive kommune på grund af pres fra Ankestyrelsen, ville gå til yderligheder, der til slut tangerede dokumentfalsk. Peter Hahn, du har om nogen ikke ”fingeren på pulsen” du gør som du altid har gjort, skriver om noget du tror du ved noget om. Det du skriver i dit læserbrev, om ankesager, bekræfter mig bare endnu mere. Du skriver ”Jeg er bekendt med, at kommunen også selv har vejledt borgere om at klage, for at få belyst rigtigheden i en given afgørelse” Du er altså ikke bekendt med, at det er noget kommunen skal oplyse om? Eller har du en viden om, at kommunen ikke oplyser borgerne om dette hver gang? Peter Hahn, med overskrifter i dagspressen som ”Skive kommune fejler sagsbehandling: Mere end hver anden sag skal omgøres” Så må det være svært for dig, fortsat at fastholde den gode tone over for de ansatte. Det samme i sager om folk, der drives rundt i kommunens manege vedr. jobafklaring. Det er jer 27 politiker, der skal til at vågne op, og sætte jer ind i al den kritik der kommer. Det nemmeste er selvfølgelig, at fortsætte med at vende det døve øre til.

Peter Hahn ligefrem negligerer borgernes ret, til at klage over en afgørelse. Ønsker Peter Hahn i virkeligheden Danmark og danskerne tilbage til en svunden tid, hvor borgerrettigheder var noget, der kun tilkom folk med magt og penge? Det er heller ikke ukendt, at Peter Hahn er af den opfattelse, at mange klager til Den uafhængige Politiklagemyndighed er for banale, og han ser gerne, at det bliver vanskeligere at rejse en sag over for det politi, han selv er ansat i.

PS.

”Folk skal engagere sig mere i politik” som en driftig lokal erhvervsmand udtaler. Det er her med gjort.

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – Vile – 7870 Roslev.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *