Bumlehuset.

Hvordan kunne det gå så galt i Skive Kommune? Der var lige fra starten i 2008, da lejemålet blev indgået, alarmklokker nok, som burde have vagt fagfolk i Skive Kommune deres opmærksomhed. Hvor skal ansvaret placeres for at dette ikke skete? Lige fra den gang da lejeaftalen i 2008 med Rødding Walkie/Talkieklub ”Falcon” overgik til en ny Brugsaftale imellem partnerne, dagplejen under børne- og familieforvaltningen Skive Kommune og Teknisk forvaltning Skive Kommune. Lokalerne anvendes af dagplejen i Rødding med en opsigelse på 6 måneder fra begge sider. Lejeperioden starter den 1. november 2008. Lejen er vederlagsfri, men dagplejen betaler alle fremtidige driftsudgifter med undtagelse af bygningsforsikring. Lokalerne overtages som beset. Klubben ”Falcon” tilbød dagplejen, at gulvtæppe, køleskab, komfur, skabe og andet indbo kan medfølge vederlagsfri. Allerede fra start af denne leje-brugs aftale, var der åbnet op for, at bla. projekt ”Rødding-æblets by i Salling” også skulle kunne benytte lokalerne. Maj 2009 ser Teknisk forvaltning på tegninger, der vedrører byggearbejde ved Østergade 13B i Rødding. ”Eksempler på dokumentation vedrørende tekniske forhold der kan være relevant”. Der bliver anmeldt om byggearbejde, med henvisning til ansøgning af 12-05-2009. vedr. overdækning af terrasse. Tilladelse bliver givet af ingeniør Astrid Johansen 26-05-2009. Marts 2010 orienterer chefjurist Lone Knudsen, om en henvendelse fra naboerne i Østergade 13A, angående problemstillinger i forbindelse med Den kommunale Dagplejes anvendelse af ”naboejendommen” til legestue. Der er tidligere fra samme rettet henvendelse til kommunen. Der har også været rettet en henvendelse til Arne Bisgård, sikkert uden held. Klager efterlyste bla. manglende nabohøring. I dette forløb var der ”èn” fra Teknisk Forvaltning på besøg, men han kunne ikke sige noget. Der blev fra Kommunens side lovet, at denne sag vil blive undersøgt.

   18. marts 2010 kan jeg i et notat læse følgende: Dagplejeleder Ellen Andersen oplyser hun ”kender sagen”, og at Teknisk Forvaltning (Ole Jull Thomassen o g Lindy Bække Olesen) hele tiden har været med ”inde over” i forbindelse med de dispositioner, der er foretaget i relation til Dagplejen. Videre står der i notatet ”Dagplejerne i området har lagt mange kræfter i ”projektet”, men har ikke disponeret på egen hånd” Alt, hvad der således er foretaget, er sket i samråd med Teknisk Forvaltning, og Ellen Andersen er af den opfattelse, at hvis noget skulle have været i ”høring”, ville Teknisk Forvaltning have sørget for dette. Ellen Andersen er ikke bekendt med, at der har været problemer med nabo familien og Dagplejerne.

Så er vi tilbage til februar 2018. Her burde man have lukket Bumlehuset. Kommunes konstruktør Henriette Toftgaard Tandrup besøger Bumlehuset, fordi der ønskes isat nye vinduer. Men, i stedet blev der igangsat store unødvendige møde aktiviteter, der den 30. januar 2019 slutter med en beslutning om, at lukke Bumlehuset omgående.

Yderlige oplysninger der læses kan vedr. sagen ”Det ser ikke ud til, at sagen på noget tispunkt, har været forbi bygningsmyndigheden(byggesag), hvorfor bygningen stadig står som ”udhus” i BBR. Hvorfor den ikke er godkendt til nogen form for ophold, selv om det ser ud til der ligger en brugsaftale på bygningen.”

  Når Souschefen for Skole- og Dagtilbud i Skive Kommune, Grethe B. Jørgensen fastslår, at børnenes sikkerhed kommer før alt andet, forstår jeg ikke dette lange sagsforløb. Ej heller den bemærkning om, at vi har handlet så hurtigt, vi overhovedet kunne. Hurtigt? Dette er da det, man kalder for ”Bumletogs fart”. Samtidig, kan man læse, at det undre bygningskonstruktøren, hvordan de ulovlige forhold har kunnet lade sig gøre i så lang tid, uden myndighedernes opmærksomhed. Mig undrer det ikke.

 Spændende bliver det, om Skive Kommune topledelse, kan/vil fortælle os borger, om denne slendrian får nogen konsekvenser, eller dette bare skal fortsætte.

Erik Mortensen

Kybehusehus 153 – Vile-7870 Roslev.

PS.

Kan vi nu snart læse i Skive Folkeblad, at en tilsvarende bygning/sag finder sted i Lem, med samme konsekvenser? For er den ikke lukket nu, så tager Skive Kommune meget let på børns sikkerhed.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *