CEPOS tal er ikke alt – Roslev Skole.

Skive Kommune Kvalitetsrapport 2018 DAGTILBUD, SKOLE OG FAMILIE

https://www.skive.dk/media/17210/kvalitetsrapport2018.pdf

I Skive Folkeblads artikel torsdag d. 24. januar bryster skoleleder Stefan Frøkjær-Jensen sig af, at skolen er tildelt midler fra Løkke-Puljen. Ja, man burde jo ikke som skoleleder være stolt over, at det er kommet så vidt. Folkeskolen med det nuværende resurseforbrug og rammebetingelser burde kunne lære eleverne, at læse og regne. Så er denne pulje overhovedet nødvendigt? Eller skulle der andre øjne til at lede de skoler med problemerne? Det er ikke i orden, at ganske almindelige børn efter ti år, ikke kan læse og regne på det niveau, man har som mål.

Skoleleder Stefan Frøkjær-Jensen på Roslev Skole lægger vægt på, at skolen med en undervisningseffekt på minus 0,3 ligger inden for normalfeltet og meget tæt på 0. Skolelederen pointerer desuden, at Roslev Skole har hele 94,7 %, der starter på en ungdomsuddannelse – langt over landsgennemsnittet.

Er det så værd at fremhæve, ja, det er åbenbart den bedste præstation skolelederen, kan fremhæve. Sandheden er, at denne opgørelse er 15 måneder efter, at eleverne har forladt 9. klasse på Roslev Skole.

Måske eleverne har modtaget anderledes kompetent undervisning i mellemtiden, det fremgår ikke af artiklen.

Det fremgår derimod af kommunens kvalitetsrapport, at Roslev Skole også hvad angår uddannelses parathed, ligger helt i bund.

Med kun 70,6 % erklæret uddannelses parat til en gymnasial uddannelse efter 9. klasse, halter Roslev Skole langt efter kommunens øvrige skoler.

Også i 8. klasse er den helt galt. Her er 65 % af eleverne erklæret IKKE uddannelsesparate, hvilket er næsten dobbelt så mange, som gennemsnittet i Skive Kommune. Der mangler blandt personalet, tilsyneladende basale kompetencer på Roslev Skole, også når det gælder disse færdigheder.

Stefan Frøkjær-Jensen peger desuden på, at det vil være tilfældigt fra år til år, hvor en skole lander på skalaen. Det er ikke lykkedes mig at finde topplaceringer. Det kunne være interessant, at se skolelederens dokumentation, for denne påstand.

Hvis man skal tro kommunens rapport, ligger Roslev Skole i forhold til kommunens gennemsnit, mere en 1 karakter point laver i både dansk og matematik, i 9. klasse. Sandheden er, at hvis man kigger kommunens kvalitetsrapporter igennem de sidste 10 år, vil Roslev Skoles placering, som kommunens bundskraber tydelig fremgå. Eksempelvis fremgår det, af den seneste kvalitets rapport der kan findes på kommunens hjemmeside, at Roslev Skole ligger mere en 1 karakter point lavere end kommunens gennemsnit i de bundne prøvefag. Sådanne resultater kan ikke undgå at få uddannelsesmæssige konsekvenser for skolens elever. Det kan derfor undre, at det ikke har resulteret i større reaktioner fra forældre og skolebestyrelse.

Hvis succeskriteriet er, som Stefan Frøkjær-Jensen udtaler, at hver enkelt elev bliver lige præcis så dygtig som muligt, ja så er det vigtigt, at man som forældre til børn på Roslev Skole forholder sig til, hvilke rammer og ydelser, der stilles til rådighed fra skolens ledelse. Eller hører jeg i virkeligheden, Stefan Frøkjær-Jensen sige, at eleverne på Roslev Skole er udfordret på Deres intelligens?

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – Vile – 7870 Roslev.   

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *