Det minder om …..

Knæfald, samarbejde og indrømmelser det er hvad et flertal i Danmark, og det danske Folketing valgte at gøre overfor Islam (muslimer). Resultatet taler i dag sit tydelige sprog. Flere og flere opdager nu for sent, at den førte politik overfor disse mennesker, der sympatiserer med dette rædselsregime (Islams lovreligion) der på sigt, kan blive virkelighed, også i Danmark. Selv om det beviseligt, er alle de gamle partier i det danske folketing, der er medskyldig i det, der for mig er ulykkeligt, så var/er det primært partiet de Radikale, der er den store synder. Jeg opfatter de Radikale som muslimernes forlængede arm, godt hjulpet af hele venstrefløjen i dansk politik.

   For mig minder den nu førte politik over for Islam, om den førte samarbejdspolitik over for Nazisterne op til og under store dele af besættelsen. Også her var det de Radikale, der førte an med Morsingboen Peter Munk i spidsen. Han mente ikke, at der skulle gøres modstand mod besættelsesmagten. På samme måde som der i dag, er der mange der mener, at det nok skal gå med den store tilstrømning af flygtninge fra ikke vestlige lande. Jeg er lodret uenig. Jeg kan håbe, at der bliver flere mennesker i de kommende år, der på samme måde som Kaj Munk, ændrede opfattelse da det gjaldt. Han havde på et tidspunkt en positiv opfattelse af mennesker, som Adolf Hitler og den fascistiske leder Mussolini, han blev heldigvis klogere og endte med, at kæmpe for et kristent og frit Danmark, lad os gøre det igen. Kaj Munk endte med at betale den ultimative pris. Derfor er hans historie, og hele historien om anden verdenskrig vigtig, at værne om og huske på. Der er allerede mennesker, der på samme måde i nyere tid, som har betalt med Deres liv, når de sagde sandheden om Islam.  Op til og under besættelsen voksede jødehadet på samme måde, som det nu sker efter den massive indvandring af blandt andet muslimer.

”Slaveriet er ikke ophørt i Danmark, så længe det islamiske kvindesyn praktiseres her til lands”

Erik Mortensen

Kybehuse 153

7870 Roslev.