Det sejler i Skive Kommune.

Ingen konsekvenser, den utrolige dårlige politiske ledelse i Skive kommune gør, at rigtig meget sejler i kommunen.

Bare tag det sidste vi har kunnet læse om i Skive Folkeblad. ”Sagsbehandler besøgte mishandlet kvinde flere gange”. Hvis ikke disse sagsbehandler på dette tidpunkt i mishandlingen af den 24 årige Christina Egebjerg Jensen greb ind, så må de simpelthen være så dårlige til deres arbejde, at jeg er bange, for at der kan være tilsvarende sager i Skive kommune, hvor noget lignede foregår lige i øjeblikket. Jeg vil opfordre kommunen til øjeblikkeligt, at gennemgå alle de sager, som de to sagsbehandlere har med at gøre. Når kvinden giver udtryk for at hun er så tynd, fordi de kun har råd til at spise èn gang om dagen, burde der allerede der, være alarmklokker der ringede hos sagsbehandleren. Bare på dette grundlag skulle kommunen have grebet ind.

Men i sidste ende, er det de folkevalgte politikere der bære ansvaret for denne slendrian. De har åbenbart ikke fulgt med der, hvor de skal følge med, og har de det, så har de et kæmpe medansvar for det der er sket for den mishandlede kvinde.

Det samme gør sig gældende i sagen om Skive kommunes ældrepleje. Der er en Direktør for ældre området. På samme måde som det foregår i et almindeligt firma. Direktøren leder firmaet og kan sætte nye tiltag i gang. Bestyrelsen kan nu gribe ind og fyre direktøren, hvis de ikke ønsker disse nye tiltag. De kan også have tillid til direktøren, men når det så viser sig, at det der blev sat i værk, ikke på nogen måde er det rigtige så skal der drages nogle konsekvenser. Enten fraviger direktøren sine planer, eller også skal der findes en ny direktør. Ny direktør? Noget sådan forekommer under ingen omstændigheder ikke i Skive kommune. Her er det kammerateriet der er i højsæde. Alt kan lade sig gøre for top embedsmænd i Skive kommune, selv urimelige personalegoder. Dette kan kun lade sig gøre, fordi de folkevalgte lader det ske, af uransaglige årsager. Jeg har før antydet det, og jeg står stadigvæk ved det.

Erik Mortensen

Tidligere Byrådsmedlem

Kybehuse 153 – 7870 Roslev.