DF straffes trods valgforbund med Venstre

Afstemningen om hvorvidt DF-forslaget om en Hjemsendelsespolitik skulle sendes til behandling i udvalget, lugter langt væk af aftalt spil. Resultatet blev 13-13 og med Venstres Peter Hahn som eneste byrådsmedlem der ikke afgav sin stemme, blev forslaget forkastet.

Oven på en meget omfattende kriminalsag mod Porsche banden hvor politi og kommune i kraft af passivitet de seneste 10 år, indirekte bidrager til kriminalitet, resulter dette omfangsrige svigt i flere hundrede kokain afhængige her i Skive Kommune. Peter Hahn påstår uagtet, at integrationen i Skive er vellykket.

Borgmesteren havde på byrådsmødet ingen skrupler, han lod uden indvendinger socialdemokraten Kim Jepsen svine Dansk Folkeparti til med citatet fra tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen ”stuerene bliver i aldrig” Hvad nu Kim Jepsen, efter socialdemokratiet har overtaget DF’s politik? Er du så heller ikke stueren? Du er ikke værdig til en plads i Byrådet. Det var en trist omgang, dette byrådsmøde, dårlig ledet af en svag Borgmester. Kan ikke anbefales, at bruge tid på, kun hvis man vil have sig et billigt grin.

En nylig beregning fra Finansministeriet viser gennemsnitlig, at udgifterne til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Skive kommune beløber sig til 135 millioner i 2017. Ved ikke at sikre en indsats på området belaster, man ikke kun Skive Kommunes, men hele den danske økonomi.

Peter Mousten oplyser på byrådsmødet, at Skive Kommune overlader indsatsen for hjemsendelsesindsatsen til anden aktør, Dansk Flygtningehjælp. Det anser vi i Nye Borgerlige for, at lade ræven vogte gæs. Skive Kommune har ikke for vane at udlicitere lignende opgaver på socialområdet til anden aktør. Det er de 90 ansatte i kommunens arbejdsmarkedsafdeling et tydeligt bevis på.

Der er i byrådet en gennemgående berøringsangst for, at sætte målrettet ind på flygtninge/indvandre området for at tilstræbe en effektiv repatrieringsaftale. Nu er en del af byrådets medlemmer selvfølgelig også ansat på dette område. Det er synliggjort i rapporter fra Danmarks Statistik, at integrationen trods kæmpemæssige milliardtilskud slet ikke har den tilsigtede effekt.

Goska Rasmussen har da også tidligere i år udtalt, at Skive Kommune trods skærpet opmærksomhed og økonomiske tilskud, har meget svært ved, at beskæftige især kvinder fra ikke vestlige lande. På trods af denne udtalelse vil man ikke tilskynde, at denne gruppe opfordres til at rejse hjem, hvilket er generelt for hele Danmark. Hun vil sikkert heller ikke kalde dem dovne, ligesom hun kalder etniske dansker for dovne. Da Goska Rasmussen ikke vil, så vil jeg opfordre hendes Byrådskollegaer til, at hun dokumenterer hendes udokumenterede påstande.

Offentlig forsørgelse: Mænd fra Libanon, Syrien, Somalia og Irak 55 % fra Indien og Kina 5 % Være ser det ud for kvinderne fra de første 4 lande, her er tallet helt oppe på 76 % De ikke – vestlige indvandre er også overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere, hvor de udgør 34 %. Med en andel på 16 % af alle førtidspensionister er der dobbelt så mange ikke – vestlige indvandrere på førtidspension sammenlignet med deres andel af den 16-64 årige befolkning.

Det er en meget anvendt metode, for netop at reducere ledighedstal, at man anbringer flygtninge/indvandre i tvivlsomme job karruseller, der sjældent fører til ordinære jobs. Derfor vil Nye Borgerlige bede Goska Rasmussen i sin egenskab som formand for Arbejdsmarkedsudvalget, fremlægge dokumentation for de hidtil udokumenterede påstande om, at flygtninge og indvandring fra ikke vestlige lande bidrager positivt til Skive kommune.

Konklusionen er, at man skal være enten uvidende eller skræmmende ideologisk for ikke at indse, at den ikkevestlige indvandring samlet set har været en katastrofe for Danmark. Det viser alle tilgængelige tal. Efterfølgende oplyser Niels O. D. Nielsen i et debatindlæg, om sin viden indenfor adskillelige ligegyldige problemstillinger. De centrale oplysninger forties også fra Socialdemokraterne. Som forventet, var de proklamerede stramninger før valget, et simpelt stunt for at kapre stemmer fra DF. Samme Niels O. D. Nielsen påstår videre i sit læserbrev den 21.12.2020, at man i Danmark ikke tvangshjemsender flygtninge? Jo man gør, hvis det var muligt, men med den slatne regering vi pt. er belemret med, sker noget sådan ikke, til stor skade for vores land.

Regeringen har siden de tiltrådte lempet mange regler for bla. muslimerne. Muslimerne og deres ondskabsfulde lovreligion, som kun er til skade for Danmark. Det er kun op til et folketingsvalg, socialdemokraterne taler om stramninger for dette område

Erik Mortensen, Spidskandidat for Nye Borgerlige

Kilde: Indvandrere i Danmark 2020 https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29447