Fejl placering af kommunal fartmåler?

Når jeg med bestemthed ved, at der er eksempler på, at kommunens borger har svært ved at få én af de fartmåler, som kommunen råder over placeret på virkelige farlige strækninger inden for det kommunale vejnet, så skriger det til himlen, at formanden for Kybehuse sommerhus grundejerforening kan få en sådan fartmåler sat op på en kort strækning af Kybehuse, med påstand om, at der til tider køres meget stærkt. Det er en privat fællesvej hvor sommerhus grundejerne valgte at etablerer nogle bump for år tilbage. Udformet efter reglerne??? Samtidig er der 80 % af året en meget misligholdt vej. Kun, lige når der er mest pres på grundejernes besøg i Deres sommerhuse, sker der noget ekstraordinært vedligehold af denne vej. Ja, der er endda en enkelt grundejer, der i flere år har gravet ekstra huller ved et af de bump, der er på vejen. Måske bare for at gener de kørende ekstra meget? Er der nu nogen der tænker, hvad med trafiksikkerhed???

Den påståede høje hastighed foregår, efter formandens antagelse, indenfor den strækning der er Be gjort med de omtalte bump. Der er opsat anbefalings skilte MAX 30 km på denne strækning. Jeg vil tro, at når Deres undersøgelse er slut, så vil der formegentlig komme et nyt skilt op, der kun vil anbefale 20 km. For sådan en anbefaling vil være den bedste anbefaling på denne vej, 80 % af et år.

Den kloge, narre den mindre kloge. Det skal absolut ikke komme grundejerne i dette sommerhus område til skade, at de direkte har modtaget kr. 170.000,00 fra kommune kassen, hvor ved den enkelte grundejer så slap for denne udgift. For bla. disse penge blev der opført badebro og legeplads som offentligheden, modsat før, måtte benytte, men resultatet ser ud til at ende med, at det egentlig kun er sommerhus grundejerne, der benytter sig af disse offentlige støttede faciliteter. Og med dette resultat mener jeg slet ikke, at alle disse penge skulle have været bevilget. Dette er absolut kun en kritik af Skive Kommunes politiker/embedsmænd, hvor enkelte af dem havde fået beskeden om, at gøre noget ved denne, for mig tåbelige beslutning, men intet foretog de sig. For selvfølgelig skal der på mange måder henvises/skiltes til et sådant offentligt område. Både for de lokale, men sandelig også for turisterne. Sikken en trafik der så ville have været på Kybehuse.

Sluttelig, hvis nogen skulle køre for stærkt på Kybehuse, hvad jeg ikke tror, så må det være medlemmer af sommerhus grundejerforeningen. For vores vedkommende, vi der bor der permanent, vælger ofte alternative veje, ikke mindst for bilernes skyld.

Kommunen har forklaret mig, at det er kommunen, der skal medvirke til at sikre, at Kybehuse er indrettet teknisk forsvarligt, at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslen på vejen.

Lad os så håbe, med det løfte, at kommunen vil leve op til dette, men jeg tvivler.

Erik Mortensen, Kybehuse 153 – 7870 Roslev.