FN-Pagt om migration

F

Jeg mener selv, at jeg godt og grundigt læser Skive Folkeblad hver dag. Men har jegoverset reaktionen/holdning fra Skive Folkeblads ansvarshavende chefredaktørOle Dall, når nu regeringen her den 10. – 11. december vil underskrive den 2. Marrakech-aftale – den såkaldte FN-migrationspagt?

Efter min mening, takker regeringen så uden blinken ja til en FN-pagt, der gør pressens arbejde til et regeringsanliggende, og man må spørge, om politikerneefterhånden har mistet respekten for de værdier og rettigheder, der er selvefundamentet for, at vi overhovedet kan kalde os for en demokratisk retsstat.

Ellerforholder det sig sådan, at embedsmænd ad åre bliver blinde for værdien af vores frihedsrettigheder, fordi de for længst har været taget for givet?

Hvad baggrunden for dette fatale fravær af værn om ytrings- og pressefrihed fra den danske presses side er, så er den lethed, hvormed vores politikere den ene gangefter den anden, underminerer ytringsfriheden stærkt bekymrende. Især, når man tænker på, at den dansk ytrings- og pressefrihed i høj grad hviler på tradition og bred politisk opbakning.

Når regeringen derfor den ene gang efter den anden gør indhug i ytringsfriheden(pressefriheden), er det reelt vores demokratiske arvesølv, de sælger ud af.

Og faren er, at vi vænner os til det, for så er vi ikke længere et demokrati.

Men det er højst besynderligt, at hverken de medier, der risikerer at blive ramt af dette menings-tyranni eller politikerne og ministeriernes embedsmænd har fundet anledning til at råbe stop og sige nej til at tiltræde en FN-pagt, der afgørende strider mod grundlæggende frihedsrettigheder.

Et eksempelfra migrationspagten er, at den vil give migranter samme rettigheder som flygtninge og derved være i lodret modstrid til dansk udlændingepolitik. Endnu et knæfald som Inger Støjberg vil acceptere. Ikke juridisk bindende sig er Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen, nej, men den er politisk forpligtende.Endnu engang kan jeg konstaterer, at Venstre inders inde ikke er til at stole på.

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – Vile -7870 Roslev.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *