Fokus på hjemsendelse

Der bliver mere og mere brug for en effektiv hjemsendelses politik i Skive kommune, ja for den sags skyld i hele Danmark. Ellen Bye Jensen fra de Radikale vil, modsat mig, have fokus på tilflytning, bosætning og integration. Disse tre begreber er der også i Skive kommune brugt rigtig mange penge på med et nedslående resultat. Alle andre end muslimer kan selv finde ud af at integrerer sig. Muslimer med troen på Koranen og den der tilhørerne voldsreligion bliver aldrig integreret i Danmark, men muligvis bliver vi på et tidspunkt, hvis dette fortsætter, tvunget til at integrere os hos dem, med stor støtte fra de Radikale. Derfor skal der en, som jeg også før har givet udtryk for, hjemsendelses politik til, målrettet disse mennesker. Mange år, mange milliarder af spildte kroner og utallige spildte projekter/planer taler deres tydelige sprog. Muslimer sender hvert år giga-regning til danske skatteydere. En måde at sikre sig imod disse muslimske problemer på er, at de sendes ud af landet.

Ellen Bye Jensen noterer sig, at et flertal i Folketinget er ”kommet til at vedtage love om obligatoriske håndtryk og om maskeforbud i det offentlige rum” Det var ikke noget man sådan bare kom til at vedtage. Det var et forsøg på, at værne om det danske. Som jeg nu også kan forstå Ellen Bye Jensen er bedøvende ligeglad med. Ellen Bye Jensen vil gøre meget for at rette op på det faldende børnetal, hun vil lave det ene knæfald efter det andet, bare folk vil bo i Skive kommune.

Ellen Bye Jensen fortæller til sidst i sit læserbrev fra den 7. juli, hvordan hun blev modtaget, med åbne arme i lokalt samfund. Den måde, at blive modtaget er ikke noget der kun har overgået dig, men for mig, modsat dig, er der grænser for, hvem jeg ønsker i mit land. Sluttelig vil jeg gentage, at der heldigvis er kommuner, der er meget mere aktive, når det drejer sig om hjemsendelse. Alle burde vide, at hjemsendelse primært drejer sig om de muslimer, jeg har omtalt i mit læserbrev. Men forskellige regler og konventioner gør, at sådan må det ikke fremstå. Nye Borgerlige vil taget et opgør med disse, for vort land så skadelige konventioner.

Erik Mortensen, Nye Borgerlige, Kybehuse 153 – 7870 Roslev.