Glemmer I så husker jeg.

Året er 2011/september. Her rejste jeg som medlem af Skive Byråd spørgsmålet, om de, nu igen omtalte kommunale betalte kaffepauser. Årerne 2011 og 2012 var der kun ukvemsord fra mange af de daværende byrådsmedlemmer. Såsom læserbrevet fra socialdemokraten Ole Priess med overskriften ”Tak for kaffen, Erik” Ole Priess påstod endda at det ikke var et anliggende for Byrådet. Da jeg bad om undersøgelsen, skrev Anders Bøge fra SF følgende ordlyd ”Er der grund til at bruge tid = skattekroner på at udarbejde et notat? det ikke skal bruges pt? Når vi vil spare på det administrative område, skal vi også tænke os om når vi spørger efter notater etc.” ordret citat slut, dette blev sendt til kommunaldirektøren og resten af økonomiudvalget. Og ikke at forglemme det Radikale medlem den gang Poul Erik Christensen, som udtalte ”Det er et af Erik Mortensens sædvanlige paradeforslag” ” Dansk Folkepartis forsalg får ingen støtte under budget forhandlingerne”. Den analyse, det nuværende Byråd vil sætte i værk, er åbenbar for alle kommunes ansatte. Hvor er de kritiske røster fra dengang? Nu er det, modsat end for 7 år siden vedtaget af alle i Byrådet, kan man forstå. For det administrative område, som jeg den gang kun var interesseret i, drejede det sig om 1 time pr. uge der var arbejdsgiver betalt.

Men der er en stor forskel fra nu og fra dengang, hvor jeg var med til at fremlægge forslaget. Nemlig, at mit ærinde den gang var, at nogle kommunale betalte kaffepauser godt kunne inddrages, nemlig på administrative opgaver. Aldrig ville jeg have været med til at stemme for ændringer på feks. ældreområdet, det giver nemlig ingen menig. Havde Byrådet den gang fulgt forslaget havde der været ca. 7 millioner kr. hvert år til andre påtrængende opgaver.

   Ved kommunale betalte kaffepauser forstås pauser, som ikke er planlagte og indgår i arbejdstiden, og dermed betalt af arbejdsgiveren. Principielt kan disse pauser skæres væk, da det typisk er pauser, som er opstået på de enkelte arbejdspladser. Hvis det skulle være nødvendigt på administrative områder, at tage en mindre pause i løbet af en arbejdsdag, kunne det tænkes, at der var noget galt med arbejdsmiljøet. På grund af arbejdsmiljølovgivningen er der områder, der har ret til disse pauser.

  Så vidt jeg husker, blev der på et tidspunkt givet indrømmelser fra personalets side, som mente, at det dog var et relevant emne at drøfte. Siden er dette sikkert løbet ud i sandet, da tankerne/ideerne stammede fra et parti de fleste andre ikke brød sig om at samarbejde med.

Erik Mortensen

7870 Roslev.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *