Goska og Per – inhabile?

Som ansat på sprogcenter Skive, har Goska Rasmussen fra partiet Venstre, en stor interesse i, at der er personer, der går på denne skole. Flygtningene som tæller meget i dette spil har Goska Rasmussen ikke den store interesse i, at få sendt hjem til Deres egen adresse i udlandet. Er det så derfor, hun som formand/Byrådsmedlem intet effektivt har gjort på dette område da den nye integrationspolitik blev formuleret? Jeg kan se, at ikke engang tanken har strejfet nogen, men det er sandelig ikke ens betydning med, at det Goska Rasmussen ikke var/er inhabil. For hvis man nu her bagefter, ville spørge nogen på Rådhuset der burde vide det, kender jeg svaret, nej, hun er ikke inhabil, og hvem gider få det afprøvet? Byrådsmedlem/tideliger borgmester Per B. Jeppesen er måske i samme båd som Goska Rasmussen, da han er ansat som kommunal oppasser, for de flygtninge der befinder sig i Skive kommunen.  Reglerne om inhabilitet skal sikre, at politiske beslutninger og afgørelser ikke bliver påvirket af uvedkommende hensyn.

Der kan jo også være den bagtanke fra Skive kommunes side, at når man nu beholder så mange flygtninge der ellers burde være send hjem så får kommunen automatisk flere penge via den kommunale udligning. Dette indebærer så bare, at kommunens borger så må acceptere alle de ulemper der er ved dette, bla. mere vold i nattelivet, Porsche banden, mere utryghed for unge mennesker osv.   

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – 7870 Roslev.