Har Borgmesteren gjort for lidt?

I forbindelse med den megen ballade/kritik der har været omkring ”Porsche-banden”, politiet og Skive kommune. Alle andre end politiet og kommune har igennem mange måneder ville erkende den dårlige udvikling, der har været i Skive. Voldens by – narkotika byen, ja kært barn har mange navne. Skive Byråd har om nogen været al for passiv i denne sag. Da flygtningene strømmede til kommunen, klappe de fleste af byrådets medlemmer i deres små hænder, flere borger, flere penge fra staten. Nu går det den anden vej, bla. på grund af voldens by, hvem bryder sig om frivilligt at bo der?

   Men nu til sagens kerne. Lørdag den 7. december, kunne man i Skive Folkeblad på forsiden og side 3 læse, Skive Kommunes Borgmester Peder Christian Kirkegaard udtale sig om denne sag. Citater: Han fortæller, at han i løbet af de seneste år er blevet kontaktet af flere skibonitter, som har været frustrerede over at se, hvor åbenlys handlen med stoffer foregik i Skive, og han og kommunen gentagende gange har forsøgt at råbe politiet op-Citat slut-Endnu et: ”Vi har forsøgt at advare politiet mange gange om den her gruppe” ”men de advarsler reagerede politiet for sent på”. Yderlig kritiserede Borgmesteren også politiets indsats i SSP samarbejdet, det var her, byrådsmedlem og politiassistent Peter Hahn på et tidpunkt havde sin gang. Som så mange gange før, satte jeg spørgsmålstegn ved det, som Borgmesteren udtaler. Jeg bad om aktindsigt med følgende tekst sendt til kommunen, ”Artikel i Skive Folkeblad lørdag den 7. december 2019 – Ønsker aktindsigt vedr. Borgmesterens og kommunens gentagne gange forsøg på, at råbe politiet op med hensyn til den åbne lyse handel med stoffer i Skive” Her følger så svaret fra kommunen. ” Det har været undersøgt, hvorvidt der er dokumenter i borgmesterkontorets regi omkring det omhandlede emne, og der har været rettet henvendelse til kultur- og familieforvaltningen, der er den relevante forvaltning i denne sammenhæng, med spørgsmål om, hvorvidt forvaltningen har dokumenter herom. Resultatet af disse undersøgelser er, at kommunen ikke har dokumenter udover følgende: Referat fra direktionsmøde 25.11.2019 – ”6. Narkoindsats – sagsbeh. Per K. Mathiasen (kommunaldirektøren) – Det er direktionens holdning, at narkoindsatsatsen er et særdeles vigtigt indsatsområde, hvor den kommunale indsats er fokuseret og koordineret. Kommunen deltager i samarbejde med politiet, og har selv en række indsatser, løbende opfølgning og fokus. Det blev aftalt, at der skal holdes møde med politiet igen, i forlængelse af tidligere møder, hvor bl.a. borgmesteren har deltaget”. Er det dét, borgmesteren kalder at ”råbe politiet op”

Det var så status på denne undersøgelse. De færreste vil nok mene, at det var nok, personligt mener jeg, at dette fortæller noget, om hvor lidt der er gjort fra kommunens side. Bare det, at den relevante kultur- og familieforvaltning ikke på nogen måde kunne berette om møder med politiet. Det vidner om en svigtende indsats fra Skive kommune og speciel fra Borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Godt Nytår.

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – 7870 Roslev.