Hjælp til diabetespatienterne

Erik Mortensen – Nye Borgerlige’s spidskandidat.

Nu skriver vi snart slut 2021, en ny fireårige valgperiode starter inden længe i Skive kommune.

De fleste af Handicaprådets medlemmer har været til stede ved de 5 møder der ind til videre er blevet afholdt i 2021. Et medlem fra Venstre, Betina Bugge fra Fur har været fraværende i 4 af de 5 møder, i Handicaprådet, er det meget? Det mener jeg, har hun egentlig tid, i det tilfælde at hun skulle blive genvalgt? Er der en årsag til, at Betina Bugge ikke har sendt en anden?  

Skive Folkeblad har den 7. oktober næsten en hel side med overskriften ”Kommunen har regnet på hvad blodsukkermålere til alle vil koste” Som sædvanligt, når Skive kommune ikke vil den rette vej som er ”Patienten skal være i centrum” så fremkommer de med et skrækscenarie. Hvorfor var der ingen i Handicapudvalget eller journalisten der spurgte ind til hvad udgiften var, når man fratrak den udgift, der i dag bruges? Tager vi det største udgifts beløb kommunen fremkom med kr. 13.000 pr. år, her skal så fratrækkes kr. 7.000, som det i dag koster. Regnestykker er taknemmelige, men her er et citat fra 20. juni 2017, skrevet af Social – og Arbejdsmarkedsforvaltningens Direktør Lars Harder. Det var i den tid, hvor jeg som kommunalbestyrelsesmedlem kæmpede en ensom kamp for, at det nye udstyr under alle omstændigheder skulle bevilges til alle der med en lægefaglig vurdering havde brug for det, og det var ikke 1048 borger måske 100 Citat: Man kan opstille flere scenarier, hvor priserne sammenlignes. Man kan således påstå, at der ved bare 10-13 målinger pr. dag kan være den samme udgift ved de 2 målinger. Det må stå for den enkeltes egen regning. Der er meget få borger, som har behovet for at måle sig så hyppigt – og hvis der er nødvendigt, er det oftest i en meget kort periode i forbindelse med indstilling af medicin. Vi kender endnu ikke de samlede årlige udgifter til en borger med sensor, da vi ikke kender forbruget af sensorer og behovet for traditionelle målinger ved siden af. Det vil typisk være den behandlende læge som afgør dette, citat slut. Det var altså fra 2017.

Jeg husker en kommune, her var der virkelig udvalgsmedlemmer der ønskede, at ”Patienten skal være i centrum” endnu et citat ”Vi kan ikke blive ved med, at der ikke sker noget i denne sag. De bliver aldrig enige. Alle i udvalget er enige om, nu gør vi det her. Fremadrettet, altså fra i dag, bliver det således, at alle de diabetespatienter, hvor lægen går ind og siger, at glukosemåler er bedst for dem, de får bevilget en glukosemåler. Det gælder selvfølgelig også dem, der allerede har fået lægens ord for, at det er bedst for dem. Vi pålægger embedsmændene at overtræde loven, og vi har ansvaret” citat slut siger formanden for udvalget. Jeg kan kun give Handicaprådets næstformand Maj-Britt Løgstrup Sørensen ret i, det hun bliver citeret for i avisen. Og skuffet over formanden Johnny Knudsen (S). Han har været med i de forskellige udvalg der har denne sag kørende år efter år, siden jeg tog den på dagordenen i 2016.

22