Jeg undrer mig endnu engang over Skive Kommune

For det første forstår jeg ikke, at Skive Kommune laver aftaler med en person, der er flygtet hertil, om at vedkommende kan tage tilbage til landet, man er flygtet fra og ydermere tildele vedkommende en ydelse der svare til kontanthjælp. Der bliver også set igennem fingrene med love og regler på dette område. Sidst men ikke mindst sender Skive Kommune i første omgang ikke de rigtige oplysninger, som de skal. Og så alligevel burde jeg forstå dette, når man følger de afgørelser, der træffes i Skive Kommune. Diskussionen vedr. en hjemsendelses politik har alt andet lige også noget med den ageren, som formanden for udvalget Goska Rasmussen står for, men efter hendes udtalelser omkring hjemsendelse, så forstår jeg bedre, ”sejler” det i dette udvalg?

En anden ting som langt fra ikke har med ovennævnte at gøre. Det er hvordan Skive Kommune fordeler noget så vigtigt som en fartviser. Der findes 4 stk. i kommunen. Når man ved, at borger får nej til en sådan opsætning på kommunale vejstrækninger, hvor der virkelig køres for stærkt, så undre det mig meget, at der bliver afsat ressourcer til en opsætning i et stille sommerhusområde, på en privat fællesvej. Er der virkelig ikke steder på kommunale veje, der har mere behov for disse fartvisere?

Erik Mortensen, Kybehuse 153 – 7870 Roslev.