Julebelysningen i Skive By.

Efter, at have gennemlæst den aktindsigt, der drejer sig om julebelysningen i Skive by, som jeg efter anmodning har modtaget fra Skive Kommune. Der er efter min vurdering ikke sendt alt det, som burde være med, men det følger jeg op på.

Der er flere uafklarede spørgsmål vedr. det udleverede materiale. Bla. er jeg uforstående overfor, at man hos den nu valgte leverandør fra Kolding gør opmærksom på, at denne og dennes tilbud indeholder mere end forlangende i udbudsmaterialet.

Efter nøje gennemlæsning af aktmaterialet har jeg noteret, at der i den lokale budgivers tilbud tillige indeholder dele af belysningen på posthustorvet, som nu af Skive kommune, er blevet bevilget som en ekstra bevilling jf. notater i sags materialet, omhandler den ekstra ansøgning til tillægsmidler til projektet. Jeg har endvidere i materialet været opmærksom på, at korrespondancen mellem sagsbehandler Cammilla Bang Skive kommune og handels – og centerchefen Henrik Lindbjerg, ikke er i overensstemmelse med den lokale tilbudsgivers faktuelle pris. Jf. mail korrespondancen, mellem ovennævnte personer. De to oplyste priser i mail korrespondancen er begge ikke i henhold til tilbuddet fra den lokale tilbudsgiver.

Det er min vurdering, igen ud fra indholdet i aktindsigten, at den lokale leverandør til fulde kunne løfte opgaven, mandskabsmæssigt, kvalitetsmæssigt og prismæssigt.

Det undrer mig endvidere, at man fra Skive kommunes side ikke har indkaldt til et orienterende møde vedr. uafklarede spørgsmål omkring projektet.

Jeg føler det usmageligt, at man fra gruppen ”Ren jul i Skive” ved Jens Dahl Thomasen, ikke har fulgt en ens udbuds procedure. Havde man udøvet en mere professionel indgang til opgaven, kunne man have været denne uheldige udvikling i projektet foruden.

Det er naturligvis en kedelig situation set fra lokalt synspunkt, da vi har en Borgmester og et Byråd som konstant slår på, at vi skal handle lokalt. Den 10. oktober bevilgede et flertal i Byudviklingsudvalget endnu engang et stort beløb til gruppen ”Ren jul i Skive”. Jeg har mine tvivl, når det drejer sig om, hvor vidt politikerne har sat sig ind i disse ansøgninger.

Dette indlæg er en støtte til det lokale erhvervsliv. Som politiker har dette altid være en stor mærkesag for mig. Men en kamp for flertallet ville det anderledes.

Sluttelig føler jeg det absolut forkert, at ledende politikere, og personer i detailhandlen nu går modsat og handler unødvendigt udenbys. Velvidende, at man netop her kunne støtte det lokale erhvervsliv. Argumenterne for, at søge Skive kommune om de svimlende store beløb til julebelysningen er bla. ”Den sørgelige afmatning og afvikling af Julen 2017”-”Flere og flere drog til andre byer, som udvikler Julen”-”De skal blive hjemme i Skive, og vi skal trække folk hertil”. Så spørger jeg bare, hvorfor handle i Skive når de forretningsdrivende handler i Kolding?

 

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – Vile – 7870 Roslev.

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *