Klimaforandringer.

Vores blå planet har ikke altid været blå. Den blev dannet for ca. 4,6 milliarder år siden, da en kosmisk urtåge trak sig sammen og skabte Solen og planterne. Jorden er gammel, men dog kun omtrent en tredjedel af universets alder, der i dag er bestemt til 13,8 milliarder år.

Klimaforandringer har været der altid og vil fortsætte, menneskets indflydelse på denne forandring vil jeg tillade mig at sætte et stort spørgsmålstegn ved. På samme måde som vores Dronning Margrethe har gjort. Hendes citat ”Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte – direkte – det er jeg ikke ganske overbevist om” Det er jo en anderledes holdning, end den de fleste i øjeblikket giver udtryk for.

Også andre der forsker i klimaforandringer, har en mening om dette. Disse mennesker bliver på mange måder ”lagt på is”, deres opfattelse passer ikke ind i den verden af mennesker, der ønsker store investeringer for at reducerer CO2 udslippet.

Gang på gang hævdes det i medierne, at den globale temperatur er steget til alarmerende højder, og, at det ikke er set tidligere, men både i forrige og i nuværende mellemistid har der været perioder, hvor den globale temperatur har været højere end nu. Er problemet ikke, at vi har det vanskeligt ved at acceptere, at vi lever i et tilfældigt øjeblik i en lang geologisk udvikling med naturgivne klimaforandringer?

Erik Mortensen

Spidskandidat for Nye Borgerlige