Kommunal redegørelse?

Byrådsmedlem Peter Hahn fra Venstre skriver i et læserbrev, at han og ældreudvalget den 12. maj fik en redegørelse vedr. en sag omkring hjælpemidler og mundtlig nedgørende besked til en borger, fremsat af en ansat i forvaltningen.

Når jeg læser dagsordenen og referatet fra dette møde, kan jeg ikke se, at det har været et punkt, der blev drøftet. Ønsker en politiker et bestemt emne drøftet, måske for at hjælpe en borger, er det ikke nok med en mundtlig forklaring fra forvaltningen. Mener man noget med at hjælpe en borger, skal det på som et fast punkt på en dagsorden, hermed får de enkelte medlemmer så også muligheden for at få Deres synspunkter ført til referat.

Er denne fremstilling korrekt, så accepterer Peter Hahn en sludder for en sladder fra forvaltningen, og borgeren blive igen ladt i stikken, ikke mere hjælp fra Peter Hahns side.

Erik Mortensen, Spidskandidat for Nye Borgerlige