Limfjordens Hus – Døm selv.  

Efter en 3-4 års ventetid kom der endelig en afgørelse fra Ankestyrelsen. Skive Kommune fik endnu engang ”ridser i lakken” Men efter min mening ikke nok når alvoren i sagen tages i betragtning. Døm selv hvis du læser videre. Ankestyrelsen har taget Skive Kommunes forklaringer for gode vare. Selv efter 3-4 års ventetid, har de ikke selv prøvet, at kontrollerer oplysningerne fra Skive Kommune. Det er ellers noget, jeg igennem mine mange år som politiker, har lært at gøre. Skive Kommune fortæller og uddyber kun det mest nødvendige. I denne sag er der personer på Rådhuset, der ligefrem vil gå så langt som at lyve. Ja en enkelt vil endda gå så langt, at vedkommende ikke vil udføre den beslutning, der nu engang er truffet i et udvalg.

Skive Kommunes Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, bliver citeret i Skive Folkeblad den 23. august for at sige ”Vi indgik en god aftale med Limfjordens Hus a/s” For hvem var den god? Jeg er overhovedet ikke i tvivl, kontrakten er  hele vejen igennem kun god for Limfjordens Hus. Hvorfor egentlig flytte turistinformationen? fra et godt sted, med åben fra kl. 8 til sent aften stort set hele året rund, til et meget dårligere sted (Limfjordens Hus) som først åbner kl. 12,00 og har lukket januar/februar, noget som ikke er med i kontrakten? Ej heller er det ikke med i kontrakten, at der yderlig er lukket i ukristelige mange dage, der for uden.  Jo, kun for at Limfjordens Hus med venstre folk (Formand Jens Jørn Justesen) i spidsen, skulle kunne nyde godt af det i Deres private a/s.

  • 5 i den kontrakt der er underskrevet §4 i den der ikke er underskrevet står følgende ”Limfjordens Hus a/s er ansvarlig for den daglige drift af turistinformationen, hvilket indebærer udlevering af brochure og besvarelse af spørgsmål fra turisterne” Læg mærke til ”daglig” og ”besvarelse” Se under Turistinformation ved Limfjordens Hus, hvad står der? ”Ubemandet information”. Borgmesteren vil helt afgjort henvise til SET (Skive-egnens Erhvervs- og Turistcenter), som han har overdraget tilsynet til. De mener helt sikkert, alt er efter bogen og i orden. Hvem tror på, at de ikke altid vil sige det, som passer bedst for Skive Kommune? De sidder i lommen på Skive Kommune. Hvem husker ikke da jeg opdagede, at de helt uberettiget havde udbetalt kr. 25.000 om året til Limfjordens Hus. Sjovt nok kendte formanden for Limfjordens Hus a/s Jens Jørn Justesen intet til denne udbetaling. Selvfølgelig indgår et sådan beløb, når der skal forhandles med en forpagter.

Da kontrakten skulle udfærdiges, skulle der findes noget der kunne berettige det store beløb Skive Kommune skulle betale. Hvad fandt man på? Jo, offentlige toiletter, de skal med i kontrakten og det kom de, velvidende at der 100 meter fra Limfjordens Hus, lige var oprette helt nye offentlige toiletter. Men pyt, opdages det, så siger vi bare som vi altid gør, at der beklagelsesvis ikke havde været en ordentlig kommunikation mellem to forvaltninger, en sådan forklaring, undskyldning bruger vi ofte i Skive Kommune. Når sådan noget så bliver opdaget siger vi, som bla. formanden for teknik og miljø Jens Peter Hedevang ”Nu skal vi bare se frem ad” Det er ved at være Skive Kommunes valgsprog. Nu er jeg ikke sikker på, at Jens Jøren Justesen kender denne kontrakt, jeg her omtaler. Det må være en anden kontrakt, som jeg så ikke har kendskab til. Når han på Deres generalforsamling i Limfjordens Hus a/s slår fast at ”vi overholder vores kontrakt til punkt og prikke”

Hele dette postyr, er nu mundet ud med, at Skive Kommune vil have et ekstra år gratis. Ikke på grund af ovennævnte, nej – nej det er kørt efter bogen. Men fordi ankestyrelsen efter 3 til 4 år fandt, at de få m2 der skal bruges til egnens produkter ikke opfyldte lovens krav.

Det er endvidere Ankestyrelsens opfattelse, at Skive Kommune ved at betale et engangsbeløb for 15 års fremtidige ydelser ikke sikrede sig, at kommunen ville modtage de ydelser, den betalte for. Derved handlede kommunen i strid med forpligtelsen til at handle økonomisk forsvarligt. Det som økonomiudvalget bestemte på sidste møde tirsdag den 21. august, er kun et spil for galleriet. Det de nu vil have gjort, kunne de for flere år siden have forlangt. Jeg har om nogen talt for døve øre. Skiltning til de offentlige toiletter ved Limfjordens Hus. Præcisering af kontrakten overfor Jens Jørn Justesen. Hvorfor? Den venstremand, Jens Jørn Justesen der hårnakket påstår, at kontrakten bliver overholdt til punkt og prikke.

Men hvor er det da søgeligt at læse at borgmesteren udtaler, at de kun vil bede om et års gratis forlængelse af kontrakten fra 15 år til 16 år. 60.000 kr. sparet. Underforstået, at der fremefter vil tilgå Limfjordens Hus a/s få kr. 60.000 om året, for noget de ikke kan opfylde. Ingen har tænkt, at feks. toiletterne skulle ud af aftalen. De findes som skrevet 100 meter derfra.  Prisen for de m2 man nu betaler for burde også forsvinde. Sidst men ikke mindst burde turistinformationen flyttes til et sted, hvor turistene kunne få den ønskede service, på et tidspunkt, hvor de havde brug for det. Altså 0 kr. til A/S Limfjordens Husets venstrefolk.

 

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – Vile – 7870 Roslev

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *