Mere af den enøjede sagsbehandling.

Endnu engang beriger Skive kommune skatteyderne med en ensidig sagsbehandling. Denne gang er det, måske som så ofte før i Skive kommune, til gavn og glæde for et byrådsmedlem eller dennes familie. Det er vel nok ærgerligt for kommune, at planerne om at ændre status på et område i Nr. Søby blev opdaget. Alene strategien i at lægge sidste klagefrist før et planlagt informationsmøde er fuldstændig amatøragtig. Det har man da også siden erkendt, ved at udsætte indsigelsesfristen. Der er i forvaltningens sagsbehandling, ikke fremsat andre synspunkter end de der forholder sig positivt for ejerne af jorden. Planchef hos Skive kommune Lars Peter Salhøj er ikke enig i den massive kritik der kommer fra flere sider. Nej selvfølgelig ikke. Man erkender ikke sine fejl i Skive kommune. De få formelle krav til indholdet i den udarbejde planstrategi er overholdt, siger planchef Lars Peter Salhøj. Det ligner en bevidst strategi. Nemlig, at give politikerne et så minimalt beslutningsgrundlag som muligt. Der viser sig også at være en skovbeskyttelseslinje på arealet. Den fjerner Byrådet sikkert med et pennestrøg. Så er alle restriktioner væk og Lokalplanen er klar. Det er set mange gange tidligere. Feks. i forbindelse med sommerhusbyggerier, tilladelser til kvægbesætninger og opførelse af vindmøller mm. Endnu engang er vi tilbage ved Borgmester Peder Christian Kirkegaard, der måske vil se på, om der skal oplyses bedre til kommunens borger. Der har i denne sag ikke været nogen oplysninger, så det kan kun gå fremad.

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – 7870 Roslev.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *