Nye Borgerlige vil mere demokrati

Af Erik Mortensen. spidskandidat, Nye Borgerlige

Nye Borgerlige vil mere demokrati i Skive Byråd ønsker spørgetiden, efter forretningsordenen, til hele kommunalbestyrelsen før et byrådsmøde i Skive Kommune ændret i en mere demokratisk retning. Som det er nu, skal en spørger, der har indsendt et skriftligt svar, selv være til stede hvis vedkommende vil høre svaret. Dette udelukker mange mennesker, der af den ene eller anden grund ikke har mulighed for selv at være til stede. De skriftlige spørgsmål skal være kommunen i hænde 7 dage før byrådsmødet af hensyn til forberedelse af svaret.

Det undrer mig, at når et spørgsmål er besvaret af borgmesteren, og de af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der har ønsket at kommentere på spørgsmålet fra borgeren/svaret fra borgmesteren, at det så ikke kan sendes til spørgeren, hvis denne ikke er til stede i byrådssalen. Skive Folkeblad har den mulighed at få det på skrift, så hvorfor ikke spørgeren? Jeg ved godt, at en begrundelse er, at hvis spørgeren selv er til stede, har vedkommende mulighed for at kommentere svaret. Dette kan også lade sig gøre, hvis Nye Borgerliges forslag vil vinde indpas. Et er sikkert, vores forslag er under alle omstændigheder mere demokratisk.

Det fremgår ikke af forretningsordenen, at mundtlige spørgsmål besvares skriftligt, medmindre der umiddelbart besvares i byrådssalen. Her vil man godt besvare skriftligt, hvorfor denne forskelsbehandling?