”Nyt Lys” Over julebelysning i Skive

For at kunne danne sig et rigtigt og retfærdigt overblik, når der skal behandles en ansøgning om penge fra en kommunal pulje er man selvsagt nødsaget til, at have alle relevante oplysninger på bordet. Dette havde Skive kommune ikke, da de skulle behandle den ansøgning fra Skive handel om et stort økonomisk tilskud til byens julebelysning. I mit arbejde i denne spegede sag, som omhandler bla. aktindsigt sendt fra kommunen, var alle relevante oplysninger ikke med. Jeg har bla. været nødsaget til, at kontakte den lokale tilbudsgiver, der uretmæssigt, er blevt forbigået til fordel for en leverandør fra Kolding. Jeg undrede mig over, at selve tilbuddets samlede overblik ”hovedtilbuddet”, ikke var medsendt fra Skive kommune/Skive Handel. Den lokale tilbudsgiver var selvsagt målløs over, hvad jeg kunne fortælle. De vigtige papirer som manglede, fik jeg omgående tilsendt fra den lokale udbyder.

   Men, nu er så mine spørgsmål: Hvordan kan sagsbehandler Camilla Bang fremsende sagen til behandling i Byudviklingsudvalget, samt Økonomiudvalget, uden alle relevante oplysninger fra Handels- 0g Centerchef Henrik Lindbjerg? Hvordan kan Byudviklingsudvalget med formand Knud Bjerre, som offentlig har kundgjort, at den lokale var langt den billigste og følgende andre medlemmer: Christian Vad Holm, Morten Enggaard, Ruth Kristensen, Bolette Dahl Pedersen, Dorte Sigh, Jens Utoft og Susanne Toftegaard Hansen seriøs behandle denne ansøgning? Det kunne de så heller ikke. For da den så skulle behandles i Økonomiudvalget, havde Borgmesteren hørt en ”lille fugl synge” om, at den sag ikke var ”kørt efter bogen”. Så Borgmesteren besluttede, at sende sagen tilbage til Byudviklingsudvalget for, at de igen skulle se på sagen. Først her bliver der bedt om kopier af tilbuddene. Der skal laves en egentlig redegørelse og uddybning fra Skive Handel. Hvad får de? en sludder for en sladder. Kopi af tilbud hvor de væsentlige oplysninger mangler, hvorfor? Men intet bliver ændret hverken i Byudviklingsudvalget eller i Økonomiudvalget. Det hastemøde, som Byudviklingsudvalget holdt pr. mails, er lige pludselig blevet omdøbt til et lukket møde, hvorfor? Det erstatter et fysisk møde, hvor alle møder var åbne og jeg kan læse, at mødet ikke indeholdt faktiske oplysninger. Hvad kunne de så drøfte, som lige pludselig blev til et lukket møde? Den kommune, den sagsbehandling og den ledelse, bliver dog også værre og værre. Men fakta er, at de oplysninger, der burde være i det fremsendte tilbud fra den lokale udbyder, er slettet. Skive Kommune har i hvert tilfælde ikke kunne fremskaffe det. Det er tankevækkende.

 

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – Vile 7870 Roslev.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *