Opfordring til grundejere!

Skulle Nye Borgerlige blive valgt til den nye kommunalbestyrelse i Skive kommune, forlanger vi at se på hvordan Skive kommune underretter borger der er ejer af byggegrunde. Vi mener, at kommunen skal give borgerne besked om hele tiden, at sørge for at grunden er ny slået. På den måde mener vi, at grunden ikke lige pludselig bliver gjort total værdiløs, som det i dag sker rundt om i kommunerne.

Værdiløs fordi, har du f.eks. en byggegrund der i en årrække har været henlagt, og der konstateres bevoksning, der efter statens mening kan godtgøre en § 3 fredning efter Naturbeskyttelsesloven, så sidder du i saksen. Herefter har du ikke længere mulighed for at benytte jorden, medmindre du bliver tildelt en dispensation, hvilket praktisk talt er umuligt. Du vil naturligvis fortsat blive opkrævet ejendomsskat, da du er retmæssig ejer af jorden. Jeg har konstateret, at dette ”problem” ikke er noget den siddende kommunalbestyrelse ønske at beskæftige sig med.

   Ikke engang Skive kommune har været opmærksom på noget lignende, eller har de? Selvtægt fra kommunens side? Og nu nægter de at genskabe det, de har ødelagt. Derfor har de nu problemer med jordstykket, hvor der skal opføres autismecenter. Kommunen undrer sig over, hvordan Miljøstyrelsen ”fik øje på” den gamle Metallic-grund. Der er tale om et areal, som i mange år har været udlagt til erhvervsområde, og som alene er brevet til beplantning, fordi området ikke er blevet slået. Nu er arealet lige pludselig blev til ”fredsskov”.  Det havde Skive kommune ikke fantasi til at forestille sig. Nu sætter kommunen så alle sejl til med hjælp fra Plan- & Supportchef og kommunens jurister. Hvad sker der, når ”lille mand” kommer ud for det samme? Han bliver banket på plads af de selv samme afdelinger/politikere. Derfor tag min opfordring alvorligt.

Erik Mortensen – Nye Borgerlige’s spidskandidat.