Prioriteringer i Skive Kommune

Et ægtepar skrev for en tid siden i Skive Folkeblad, at de ikke længere kunne få hjælp til kateterskifte hjemme på privatadressen. Skive Kommune havde meddelt dem, at de fremad rettet skulle befordre sig til Pulsen i Balling for at modtage hjælpen. Anders som manden hedder, er diabetespatient. Hjælp fra Skive Kommune, til lige nøjagtigt disse patienter, kan ligge på et meget lille sted, det ved jeg alt for godt.

Helt anderledes prioriteres der på Sprogcenter Skive, når der afsættes midler til undervisning. Her ydes der en helt anderledes forkromet service. Sprogcenterets undervisere kører gerne ud til den enkelte landmands bedrift, for at undervise de ukrainske medarbejdere i dansk. De gider nemlig ikke, efter eget udsagn, at køre den lange vej til Skive, for, at modtage den ellers gratis undervisning i dansk, men gratis er undervisningen jo ikke, det koster vel penge at drive et sprogcenter. Skive Folkeblad forholder sig som vanligt fuldstændig ukritisk, også til Sprogcenterets frås med kommunens økonomiske ressourcer.

Bønderne har regnet på det. Undervisningen foregår jo i arbejdstiden. Det koster dem lidt penge, trods økonomisk kompensation, sådan udtaler landmand Jens Søndergård fra gården ”Nyholm”, men det passer ikke med det som ledelsen af Sprogcentret i samme avis udtaler ”Og i det konkrete tilbud på gårdene i Vestsalling, holdes arbejdsgiveren skadesløs i de timer, deres ansatte sidder og terper danske gloser sammen med sproglæreren”, når nu undervisningen foregår hjemme på gården, sparer de jo transporttiden, og dermed reduceres de påståede omkostningerne for bønderne. Det er smart. Ja det er god Venstre politik, men der er da ikke meget integration i at sidde med sine landsmænd og en underviser fra sprogcenteret, på en gård langt fra Skive. Hvorfor har man accepteret denne ordning fra sprogcenterets side? Hvorfor accepteres det politisk?

Normalt skal man selv opsøge gratis ydelser og tilbud fra det offentlige, men ikke i dette tilfælde. Her bliver potentielle elever opsøgt og tilbudt favorable vilkår. Er det mon småt med søgningen til Sprogcentret? Hvor længe bliver de her så, de unge landbrugsmedhjælpere? De knokler fra morgen til aften. Et job der ikke tiltaler unge danskere. De er vel mere eller mindre slidt op, når de når 35-årsalderen. Er de virkelig en stor gevinst for det danske samfund, eller er de kun en gevinst for bønderne der udnytter dem? Forløbet med de unge mennesker fra Ukraine minder utrolig meget om det der foregår i servicebranchen. Mange unge kvinder som bliver ansat på hoteller og lignende steder, bliver skiftet ud med nye unge kræfter når de er nedslidte.

    Det er som om, at landmændene i Skive Kommune kan få lov til at gøre det der passer dem. Går det ikke lige som loven siger, skal politikerne i Skive Kommune nok få den drejet, så det passer til landmændene. Det gælder opsætninger af vindmøller, Biogas anlæg, bygningsmæssige udvidelser, lugtgener fra landbruget, så naboerne bliver forpestet. Har man brug for hjælp fra hegnssynet, falder det åbenbart som regel ud til landmandens fordel. Jeg må indrømme, efter fornylig, at være blevet bekendt med endnu en hel urimelig afgørelse af hegnssynet, er og bliver hegnssynet i Skive Kommune et kapitel for sig selv, men som jeg før har skrevet, kender man en Venstremand i Byrådet kan alt lade sig gøre.

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – 7870 Roslev