Skive holder sig ikke tilbage!

Nej, Skive kommune holder sig bestemt ikke tilbage, når det drejer sig om, at tildele ældre og handicappede mindst muligt hjælp. Selvfølgelig skal der ikke tildeles hjælp, der hvor man er enige om, at det ikke er nødvendigt. Men, når jeg oplever flere gange, at tidligere tildelt hjælp til ældre og handicappede bliver reduceret, på trods af, at vedkommende menneske bestemt ikke er blevet bedre gennem tiden. Så ligner Skive kommunes Byråd mere og mere et Byråd i panik og uden omtanke for det, de er sat i Byrådet for. Ligner nu de kommuner, der på det skammeligste, svigter de svageste borger. Borger, der virkelig har brug for offentlig hjælp, bliver udsat for det ene afslag efter det andet, bla. borger med fysisk funktionsnedsættelse, og som er afhængig af rollator.

  Nu er det ikke første gang, at jeg skriver om, for mig en trist udvikling i Skive kommune. Jeg forstår ikke, at der den ene gang efter den anden bliver bevilget penge, som ad snørklede vej ender til private formål. Penge, som i stedet kunne bruges på ældre og handicappede.

   Efter endt afslag fra Skive kommunes side, får borgerne muligheden for at teste kommunens afslag hos Ankestyrelsen. Men, med en kommune der ikke selv ved hvordan en ankesag skal foregå, er det op af bakke. Her taler jeg af erfaring.  

Borgmesteren er ked af det faldende indbygger antal, kan man læse i Skive Folkeblad. Men hvorfor flytte til ”Voldens by” hvor mennesker hele tiden skal kigge sig over skulderne, primært i nattelivet. Og en kommune der agerer som ovenfor fortalt. Skulle der opstå problemer, er det jo beviseligt, at det er et svag korps af politi, kommunen er blevet tildelt.

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – Vile – 7870 Roslev.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *