Skive kommune og serviceloven.

Som tidligere byrådsmedlem i Skive kommune, har jeg nu igennem mange år haft Focus på de problemer/udfordringer, kommunens borger bliver udsat for i Skive kommune. Jeg kan undre mig over, at der er så mange afgørelser, der møder kritik, truffet af sagsbehandlerne i kommunen. Jeg har kendskab til flere af sådanne afgørelser.

Politikerne træffer beslutning om kommunes budgetter. Cheferne for de forskellig afdelinger skal for så vidt mulig sørge for, at budgetterne holdes. I Skive kommune må der være for få midler på budgettet, når det handler om social service. Men de nuværende politiker har nok ikke samme opfattelse som mig. De vil hellere give penge til projekter hvor pengene gør godt i private lommer.

Formålet er, at tilbyde støtte for at forebygge sociale problemer. At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have forebyggende sigte og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig problemer. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov. Ydelsen til den enkelte med nedsat funktionsevne, skal, hvis det kan lade sig gøre, munde ud i at personen bliver i stand til at leve og udfolde som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse.

Hvordan kan en sagsbehandling om en ansøgning til et sammenklappeligt el-køretøj munde ud i et afslag? Er det fordi, der ikke er afsat nok midler på budgettet?

El-køretøjet vil kunne gøre, at vedkommende kunne klare sig på egen hånd. Personen der her er tale om, har fra sit syvende år haft problemer. Nye hofter, nyt knæ, bruger specialfodtøj nu på fyrretyvende år. På trods af dette er der store problemer med, at gå bare ganske få meter, godt 150 meter på 10 min. De oplevelser man gerne ville og har kunnet, er nu fuldstændig skrinlagt. Ryggen er på vej til fuldstændig at blive ødelagt. Dette afslag kan munde ud i, at vedkommende kun ser verden omkring sig gennem TV, på samme måde som andre borger i Skive kommune, der også har fået afslag.

Sagsbehandlerne i Skive kommune mener jeg fuldstændig ser bort fra, at hjælpen efter Serviceloven er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig, og for at klare sig selv, eller, at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Det ansøgte hjælpemiddel skulle også afløse en cykel som vedkommende med de store handicap, nu ikke mere kan bruge.

Jeg mener ikke Skive kommune, endnu engang, kan være bekendt, at behandle kommunens borgere på denne måde. Ordene, individuel vurdering går igen og igen når Skive kommunes sagsbehandlere bedømmer en sag. Denne formulering/afgørelse har disse sagsbehandlere ikke været heldige med, ej heller i denne sag, sporerne skræmmer.

Erik Mortensen – Kybehuse 153 – 7870 Roslev