Skive kommune og serviceloven?

Skive kommunes kommunalbestyrelse skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne. Hjælpemidler fra Skive kommune i form af feks. ortopædisk fodtøj, er for flere borger i Skive en kamp at opnå. En person som igennem mange år har benyttet sig af ortopædisk fodtøj og nu søger om et par nye på grund af slitage, får følgende besked på ansøgningen, fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ”Vi vurderer, at et par nye sko ikke i væsentlig grad yderligere kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne” Kommunen erkender, at de sko det nye par skal erstatte, er meget slidte, men alligevel får vedkommende afslag. Hvor må det være ydmygende, at skulle fremvise de få sko man har til rådighed overfor Visitation og Hjælpemiddelafdelingen. I flere af de sager jeg ser, fremgår det, at sagsbehandlingen er meget langtrukken og derved bliver borgernes sko mere og mere slidte, men det kommer ikke borgerne til gode kan jeg læse. Ej heller et ønske fra borgerne om feks. at skoens farve skal passe til tøjet, giver heller ikke anledning til, at en bevilling går igennem. En sagsbehandling, som jeg her fortæller om, forstår jeg ikke, at Skive kommunes kommunalbestyrelse vil være bekendt. Penge i det offentlige system er der nok af, det er bare et spørgsmål om prioritering. Det er helt urimeligt, at mennesker der i et helt arbejdsliv har haft behov for hjælpemidler, skal behandles på denne måde af Skive kommune. Denne behandling af kommunes borger er langt fra en enlig svale.

Kunne det tænkes, at denne behandling af kommunens borger kan være en medvirkende årsag til, at flere og flere vælger Skive kommune fra? Som før omtalt, drejer det sig om prioritering. Er det en rigtig prioritering, at lade 4 busser transportere unge mennesker fra nær og fjern, gratis hjem til deres forældre her til jul. Nej mener jeg, de unge mennesker vil sikkert have samme mening, når de fik oplysningen om, at der i Skive kommune hverken er penge eller vilje til at hjælpe folk med handicaps. 

Erik Mortensen – Kybehuse 153 – 7870 Roslev.