Skive kommune og serviceloven?

Som tidligere mangeårige lokalpolitiker og forhåbentlig kommende lokalpolitiker, efter næste kommunalvalg, får jeg rigtig mange henvendelser vedr. forholdene i Skive kommunes sagsbehandling. Disse henvendelser giver mig en indsigt, som jeg gerne vil dele med læserne af Skive Folkeblad. Ud over dette indledende læserbrev, vil jeg senere fremkomme med eksempler, som taler for en manglende hjælp til borger i Skive kommune, som jeg ikke mener, er rimelig.

De fleste læsere husker nok den hjælp der manglede til diabets patienter. En sag jeg rejste som medlem af Skive kommunes socialudvalg år 2017, og som kunne være klaret, hvis viljen fra de andre politiker havde været der. Nu har jeg så lige fået bekræftet fra et medlem af udvalget, som også var der 2017, men som heller ikke dengang ville hjælpe folk med behov. Sagen drøftes stadigvæk, og nu skriver vi 2020. Hvis ikke en sådan sagsbehandling er fuldstændig tåbelig, så ved jeg ikke. Tænk, hvis man dengang havde trådt i karakter, og taget en beslutning som man kunne, hvis man ville, så var der patienter, der havde haft en bedre hverdag.

Når jeg i min overskrift bruger ordet Serviceloven, er det fordi, at denne lov bliver fortolket meget forskelligt fra kommune til kommune. Det bliver med denne lov som udgangspunkt. Der vil komme et par eksempler fra Skive kommune i kommende læserbreve.

Erik Mortensen Spidskandidat for Nye Borgerlige.