Skive Kommune.

Man kan sige meget om Skive kommune, men ens behandling af personer sker ikke. Et eksempel mere, som jeg kan komme med. Jeg erindrer fra min tid i Skive Byråd, at det blev indskærpet, efter talrige eksempler på, at penge blev udbetalt uden noget kendskab til, hvad man havde fået for pengene. Fordi fakturaer ikke var udfyldt efter de retningslinjer kommunen ønskede. Dette kan jeg så i dag konstatere er fortsat, i hvert tilfælde for nogen går betalingen let igennem.

   Det jeg her kan dokumentere er fra renovering af en kommunal bygning. Hvor jeg kan se, at et firma kan få udbetalt et beløb på kr. 61.127.27 bare ved at skrive antal timer og ordne materialer. Samme firma har fået udbetalt 175.792,51 på nogenlunde samme måde. Jeg kan godt finde andre fakturaer, der ligeledes heller ikke er udfyldt efter de afstukne retningslinjer fra kommunen. Det skal retfærdigvis siges, ved samme renovering er der også fakturaer, der er udfyldt meget korrekt. Jeg savner i den grad kontrol, når der udbetales penge fra det offentlig. Dette er selvfølgelig ikke at sammenlige med det rod, og de store pengebeløb der fejlagtigt er udbetalt hos SKAT, men kontrollen er lige ringe. Renoverings kontrol/opsyn af denne kommunale bygning var lig nul. Og når et kommunalt svar lyder ”Mit svar har muligvis givet anledning til misforståelser, men der er ikke tale om, at kommunen skal betale disse regninger eller refundere evnt. betaling herfor. Jeg havde ikke kendskab til sagen som sådan førend jeg fik orientering fra kultur- og familieforvaltningen. Jeg rettede henvendelse til forvaltningen på baggrund af din (undertegnede Erik Mortensen) henvendelse til borgmesteren” ”Arbejderne er ikke bestilt efter aftale med kommunen og regningerne er heller ikke udstedt til Skive kommune” Til denne renoveringsopgave blev der bevilget 1,1 mill, men brugt ca. 1,4 mill. åbenbar uden nogen form for kontrol fra Skive kommunes side, alt overladt til bestilleren. Betrykkende? Nej – Efter reglerne? Ikke efter min mening, men det mener det siddende byråd åbenbart.

Skive kommune fraskriver sig al ansvar i dette forløb, det er bare ikke rimeligt. Det er vel heller ikke lovligt?

Erik Mortensen

Kybehuse 153

Vile

7870 Roslev.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *