Skive Kommunes Borgmester, irettesat.

S

Ja, overskriften kan være mange i denne sag. Feks. inkompetent Borgmester? –bevidst chikane, eller flovt for Borgmesteren.

Kort fortalt,drejer det sig om en klage fra mig over Skive Kommune. Jeg følger klagevejledningen til punkt og prikke. Gør som man skal, efteroffentlighedslovens § 38 stk. 1. og § 37 stk. 2. Klagen skal sendes til Skive Kommune, som så skal behandle sagen, vil de ikke opfylde mit ønske, skal Kommunen sende sagen til Ankestyrelsen, som så ser på sagen. Efter jeg harsendt klagen til Skive Kommunes Borgmester Peder Christian Kirkegaard, får jegfølgende svar fra ham ” Kære Erik – Tak for orienteringen. – Vi tager til efterretning at du har klaget til Ankestyrelsen over Skive Kommune, og afventer deres henvendelse til os. Med venlig hilsen Peder Christian Kirkegaard –Borgmester” Det fremgår af den sendte klage, at det er til Skive Kommune. Når der til sidst i min klage står ” Jeg ønsker, at Ankestyrelsen tager stillingtil indholdet i det der fra Skive Kommune er mig blevet nægtet” Så er det jo fordi, at der vil den jo ende, når man følger de omtalte paragraffer. Men, at min klage er sendt til Skive Kommune kan ikke diskuteres. Kommunen burde om nogen kende klagevejledningen, så hvordan kan de tro, at jeg i denne sag harklaget til Ankestyrelsen først? Bevidst chikane?

Det er ikkealtid, at Skive Kommune følger loven vedr. oplysninger om,at der er en klagemulighed. Gør de det, kan det for nogen virke meget forvirrende. Nogle gangestår der bare ” Forvaltningen gør opmærksom på, at afgørelsen kan indbringes for Ankestyrelsen jf. offentlighedsloven” Andre gange er det endnu meresvævende, det der bliver skrevet. Borgmesterens svar til mig vedr. min klageover Skive Kommune, er også gået forbi ledende personer, som Kommunal Direktør Per Mathiasen, kommunens Chefjurist Lone Knudsen og sagens behandler Anders Storgaard Rask. Disse personer er velvidende om fremgangsmåden fraBorgmesterens side. Så dette forløb er nok ikke en ”enlig svale” Nej, det er sikkert den måde, Skive Kommune opfører sig på over for Kommunens borger. Mangeborger kører sur i deres klage over Kommunen. Den hjælp/vejledning man skalhave fra Kommunen, undlader de at give. Det er min klage et tydeligt eksempel på.

   Ankestyrelsen har talt i denne sag.Ankestyrelsen anerkender, at klagen rettelig er sendt til Borgmesteren. Borgmesteren/Kommunen tolker det anderledes. Skive Kommune skal sende sagen og dens dokumenter til Ankestyrelsen, hvis den fastholder afgørelsen. Det skal Kommunen gøre snarestog som udgangspunkt senest syv arbejdsdage efter, at den har modtaget henvendelsen. Det fremgår af offentlighedslovens § 37, stk. 2 og § 38 stk. 1.Endvidere beder Ankestyrelsen om, at Skive Kommune bruger Ankestyrelsens klageskema for aktindsigts sager, når sagen skal sendes til Ankestyrelsen. Så husk det Skive Kommune.

Vil dette hjælpe andre i Skive Kommune? Nej, for selv om Skive Kommunes byråd ved, at dette er måden administrationen behandler borgerne på, så ønsker ingen i detsiddende Byråd, at gribe ind. ”De stærkeste gør modstand, så de svageste rygerførst”

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – Vile 7870 Roslev.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *