”Slukker lyset” for lokalt erhvervsfremme.

Man skal være et tålmodigt menneske når, det drejer sig om svar fra Skive kommune. Jeg har ad flere omgange, endelig fået svar på, hvem der sad i det bedømmelsesudvalg, der til sidste valgte det udenbys firma MK illumination. Der kommer modstridende meldinger fra Skive kommune om dette. Jeg ved, at der er gjort indsigelse og jeg ved, at ledelsen i Skive kommune er tavse som graven. Med fuld opbakning fra Byrådets medlemmer da de som en selvfølgelighed er informeret om en indsigelse. Det gør, at jeg som borger, ikke har den store tillid til Skive kommune.

Selv om Skive kommune slår fast, at de ikke besidder den kompetence (det undre mig og mange andre sig over), der er nødvendig for, at bedømme den indkøbte vinterbelysning, deltager de alligevel, når der skal vælges leverandør. En ingeniør fra firmaet Rambøll i Viborg deltog også, han skulle være den eneste, der virkelig havde forstand på at vurderer tilbuddene, alligevel gik det galt, da der skulle tildeles vigtige point, de point der til sidst skulle vise hvem, der skulle have tildelt opgaven. Som den eneste der første gang havde opfyldt kriterierne og specifikationerne, var det lokale firma Optima belysning. Dette samt andet burde give et højere point tal end det firma der fik tildelt opgaven. Begge firmaer fik et firtal for ”meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet” Hvis det vindende firma havde fået et tretal, som de efter min og mange andres vurdering burde have haft, for ”tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet” havde det lokale firma fået tildelt opgaven. Som jeg før har givet udtryk for, skal der ikke mere til for, at få det firma man ønsker sig, retfærdigt? Nej, det er det bestemt ikke. Selv om der i udbuds materialet står, at installationen af lyskæderne foretages af Skive kommune. Kan jeg allerede se, at det ikke er et lokalt firma der er hyret for at hjælpe.

Sluttelig, undre det mig og mange andre, at Skive kommune årligt indkalder lokale håndværkere. Hvor der med store og flotte ord bliver opfordret til, at byde ind på anlægsopgaver mm. i kommunen. Nu, med den dårlige behandling af det lokale firma, viser det med al tydelighed, manglende forståelse af erhvervsfremme i kommunen. Kort sagt, til Skive kommune, det er dårlig opførsel og langt fra ordentlighed.

Erik Mortensen

Kybehuse 153 Vile 7870 Roslev.