Spørg Ditte Staun.

Skive Folkeblad har ulejliget sig med, at spørge enkelte af Skive kommunes kvindelige byrådspolitikere, om de har været udsat for krænkelser. Avisen har undladt, let og elegant, at spørge den person Ditte Staun, der på TV har proklameret, at hun oplevede, at blive krænket enten af Rådhusets personale eller byrådsmedlemmerne i Skive kommune, i den tid hun som Radikalt medlem var med i Skive Byråd. Det er utroligt, at Skive Folkeblad ikke nævner hende i den store artikel, der var i avisen onsdag den 11. november. Det ligner en bevidst handling fra journalist Jens Kristensens side. Ditte Staun prøver med hendes opråb, at gøre ledelsen i Skive kommune opmærksom på den rådne kultur, der åbenbar eksisterer i Skive kommune.  Kommunes Borgmester har i et svar til mig overhovedet ikke fattet det nødråb, som Ditte Staun åbenbar sender. Han tager ikke stilling til fysisk overgreb, kun til udtalelser og så opfordre han ellers Ditte Staun til at søge hjælp ved de civilretlige domstole, ja velbekomme, sikke en ledelse.

Tal fra Skive Byråd bidrager ikke til KL`s (kommunernes landsforening) krænkelses-tal. Altså har KL ikke spurgt Skive kommune, eller også har Skive kommune ikke svaret KL. Har Skive Folkeblad et bud på, hvilken af de to muligheder der er virkelighed?

KL`s undersøgelse konkluderer ellers, at hele 20 % af kvindelige byrådspolitiker i Danmark, har oplevet seksuelle krænkelser. Det ser helt anderledes ud i Skive. Her er der ifølge de adspurgte kvinder overhovedet ikke sket krænkelser i et eneste tilfælde. De 3 der blev spurgt, var efter hvad avisen oplyser: Anette Torp, Bente Østergaard og Else Marie Trøst.

Der er altså 6 andre kvindelige byrådsmedlemmer nemlig: Dorthe Dalsgaard, Goska Rasmussen, Julia Lysdal Markussen, Lissa Julia B. Højmose, Ruth Kristensen og Betina Bugge. Hvis de også var blevet spurgt, kunne man forstille sig, at resultatet havde været helt anderledes.

Med denne beskedne undersøgelse som Skive Folkeblad har lavet, er avisen med til at lægge låg på denne problematik, der er med seksuelle krænkelser, ved ikke at belyse det reelle omfang i Skive kommune. Men hvor er Ditte Staun i alt dette? Hun har som nævnt for åben skærm på TV Midt Vest, erklæret sig udsat for krænkelser i den tid hun var medlem af Skive Byråd. Hvorfor har Skive Folkeblad ikke rettet henvendelse til hende, for at få klarlagt disse anklager?

Der har i hvert fald været mindst en krænker, der har færdes på Skive Rådhus, og måske er vedkommende der endnu?

Borgmesteren i Skive er, modsat andre Borgmestre i Danmark, også i dette tilfælde konfliktsky, og ønsker ikke at medvirke til at belyse sagen, men henviser som skrevet til civil retssag.

Erik Mortensen, Spidskandidat for Nye Borgerlige