Svar til Johnny Kent Knudsen

Når byrådsmedlem socialdemokraten Johnny Kent Knudsen slutter sit læserbrev, bragt i Skive Folkeblad 3. februar, med ”Jeg forventer en sviner eller flere – men fra mig skal der ikke siges mer” Johnny, hvorfor skulle jeg dog komme med en sviner til dig selv om du lige i det omtalte læserbrev gav mig en? Som du skriver, har du læst mine læserbreve. Jeg kan nu konstatere, at du ikke fatter en døjt af alle de oplysninger om svigt fra Skive kommunes side som jeg fremkommer med, svigt som du ser igennem fingrene med, svigt som du ikke vil gøre noget ved. Eller har du forstået, men fortsat ikke vil gøre noget?

Som byrådsmedlem i gennem 29 år har jeg om nogen hjulpet folk igennem det offentlige system, det vil jeg fortsætte med hvis jeg skulle blive genvalgt. Alle sager, ja I læser desværre rigtigt alle sager og det er efter min mening mange sager hvor borger henvender sig til mig, også selv om jeg i dag ikke kan trykke på de knapper i det kommunale system som desværre er nødvendig for at få belyst en sag ordentlig, folk føler sig magtesløse.

Jeg har siden vi var kollegaer i Skive Byråd for snart 4 år siden forandret mig skriver du. Det samme kan jeg ikke sige om dig, du arbejder politisk som du altid har gjort. Var det ikke en idé at tage imod borgernes udfordringer og få dem løst fra bunden? Du følger embedsværket til punkt og prikke uden de helt store spørgsmålstegn ved det de udretter. Tag bare glukosemåler sagen, du har lige fornyeligt indrømmet, at der ikke er sket en disse, for at hjælpe patienterne, siden jeg forlod byrådet. Du påstår at serviceloven ikke kan gradbøjes. Har du læst den? eller er det en af kommunes embedsmænd der har fortalt dig dette? embedsmænd som du om nogen ikke vil gå i dialog med for at hjælpe handicappede. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, her svigter Skive kommune på det groveste ud fra de sager jeg er blevet bekendt med. Og som du skriver Johnny Kent Knudsen, i sidste ende er og skal ansvaret ligge hos de folkevalgte politikere.

Du deler ikke samme opfattelse af serviceloven som sagsbehandlerne der indsætter ”individuelle vurderinger” som en variabel faktor i forvaltningens afslag til borgeren i de afslag jeg har set.

Du skriver, at forvaltningen er chanceløs og kan ikke tage til genmæle i den offentlige debat. Dette er heller ikke korrekt, for selvfølgelig har offentligt ansatte en udstrakt ytringsfrihed, de har endda ytringspligt. Det betyder, at de på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter. Dette gælder også for kommunens Borgmester der som chef for administrationen skal påse, at reglerne overholdes.

Eller hvad med kommunens direktør der trods alt er chef for 4.500 ansatte hvor mange af dem ikke betaler skat i kommune incl. den nye Kommunaldirektør, tænk! 4.500 ansatte det er ca. 1 skatteyder betalt ansat pr. 10 borger og ud af disse 10 borger er ca. kun 30 % de eneste der slæber skatten hjem. Dette er også noget som Nye Borgerlige vil rette søgelyset på når vi bliver repræsenteret i Byrådet efter næste valg. Der burde let kunne spares 100 millioner året. Dette velkendte problem har byrådet heller ikke ønsket at få løst.

Sluttelig kan jeg fortælle dig, at jeg, som du skriver, stadigvæk er som du oplevede mig i byrådet ”sympatisk, velmenende, humørfyldt & erfaren politiker” Men, Johnny Kent Knudsen, ”stueren bliver jeg aldrig” i dine og dine byrådskollegaers øjne og heldigvis for det, kampen vil nemlig fortsætte, forhåbentlig til gavn for borger i Skive kommune der i den grad bliver svigtet bla. af dig Johnny Kent Knudsen. Dette er ikke en sviner, men en kendsgerning.

PS.

Din overskrift på dit læserbrev var eller god, var det dit eget forslag? Eller havde Skive Folkeblad lavet den?

Erik Mortensen, Spidskandidat for Nye Borgerlige Skive