Tænk! De snakker endnu.

Beslutning HANDICAPRÅDET DEN 16-08-2021 16:15

 Fraværende Betina Bugge, Anni Andersen

 Rådets/udvalgets beslutning:

Pleje- og Visitationschef, Lars Olsen orienterede omkring sukkersyge, de forskellige måder at holde øje med sukkerindholdet I blodet, herunder de elektroniske glucosemålere samt kriterierne for at få stillet det til rådighed. Der er to forskellige lovgivninger for udlevering af måleudstyret. Den ene er Sundhedsloven, som gælder for regionernes område og kræver, at udstyret skal bruges som behandling. Den anden er Serviceloven, der gælder for kommunerne, og som kræver at udstyret skal bruges som hjælpemiddel. I Finansloven, er der afsat 10 mio. Kr. til forsøg med Glucosemålere.

Johnny Knudsen vil på næste møde give en orientering på baggrund af tal fra Pleje- og Visitation.

Det havde aldrig gået med et medlem fra Nye Borgerlige i udvalget. Træf da for pokker de beslutninger der skal til for at gøre hverdagen bedre for alle der har brug for det.

Erik Mortensen, Spidskandidat, Nye Borgerlige Skive