Udbuddet vedr. vinterbelysningen.

Næsten alle borger i Skive kommune kan sikkert huske hvor meget der gik galt sidste år, da der skulle købes julebelysning ind til Skive Handel. Det som kunne gå galt gik galt. Skive Handel skulle så i år gentage ”succesen” firmaer blev bedt om at komme med Deres bud. Firmaerne der så kom på banen med et bud, har sikkert brugt megen tid og mange penge på denne opgave, lige som sidste år.

Så sker der det, nu skulle det ikke mere handle om JUL. Nej, nu tog kommunen så over og bestemte, at det nu skulle være VINTERBELYSNING, 18 egetræer skal fordeles ved byens indfaldsveje fyldt med LED lysdioder. Egetræerne hvor nogen skal forblive i vækst, andre træer sker der en afbarkning.

  Jeg har gjort mig den umage og bedt om aktindsigt vedr. udbudsmaterialet. Budgetoverslaget er som følger: 15 stk. træer-Fældning, tilpasning transport, afbarkning, arb. timer Kr. 200.000-Lyskæder til træer, indkøb efter indhentning af tilbud kr. 100.000-Materialer, støbning, arb. timer 75.000-skitseforslag kr. 25,000. I alt de kr. 400.000 der er med i budgetoverslaget.

De 25,000 kr. er for de latterlige streger, der har dannet grundlaget for beslutningen. Designer Søren Vester ”sliber ikke uden vand”. Men hvor stor er udgiften til Rambøll og hvorfor skal et sådan dyrt ingeniør/konsulent firma ind over et projekt, hvor selve lyskæderne anslået må koste kr. 100,000? Rambøll som jeg har på fornemmelsen er ”gift” med Skive kommune. Har kommunen virkelig ikke en person der, kunne klare en så ubetydelig opgave? Hvorfor er den udgift til Rambøll ikke nævnt nogen steder? 15 træer med hver 4-5.000 lysdioder kan under alle omstændigheder ikke blive kvalitets dioder. Hvem ved, det er måske lavpris varehusene, der er inviteret til at give tilbud? Selve udbudsmaterialet kan læses på min hjemmeside Erik-Mortensen.dk

I beskrivelsen står der, at Skive kommune selv står for projektet, hvorfor så Rambøll? Nu er det så ikke kun 15 træer, der skal beklædes med LED dioder men 18. Der er stadigvæk anslået KUN kr. 100.000 til indkøb af lyskæder. Det er kr. 5.555 pr. træ, da man i udbudsmaterialet kan læse, at det er 4- 6.000 dioder man ønsker, så er det ca. kr. 1.00 pr. diode, HVEM tror på det??

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – 7870 Roslev.