Udviklingen i Nr. Vorupør.

Dette er en opfølgning på mit læserbrev der blev bragt i denne avis i uge 33.

Mit læserbrev fra dengang omhandlede min kritik af Thisted kommunes måde at gøre en byggegrund der var klar til at bebygge værdiløs.

Samtidig med, at mit læserbrev blev sendt til avisen, blev der til alle politiker i Thisted kommunalbestyrelse sendt samme oplysninger, med et ønske om et svar. Resultatet af denne henvendelse var nedslående. Jeg kan kun tolke, at de ikke aner, hvad der foregår i deres forvaltninger/kommune, for selvfølgelig ville de svare. Jeg nægter at tro, at de vil ignorerer henvendelser fra borger der stiller spørgsmål. Hvis det mod forventning er tilfældet, så har de totalt misforstået deres opgave som folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlem.

Enkelte har jeg trods alt hørt fra, og det skal de have mange tak for. Nu køre sagen så videre, spændende at se hvad resultatet bliver. Vil Thisted kommune fastholde deres modstand mod et ellers lovligt byggeri, med den konsekvens, at en pensionsopsparing for 2 unge mennesker på kr. 700.000 bliver gjort værdiløs?

Jeg er godt klar over, at nu hvor jeg offentligt kritiserer Thisted kommune, kan jeg risikere, at det får en negativ indvirkning på sagsbehandlingen, ikke mindst når kommunalpolitiker Peter Skriver Nielsen fra socialdemokratiet, spørger om mit politiske tilhørsforhold, så nu ved jeg så godt hvad ”klokken er slået” Han vil under ingen omstændigheder kunne se det urimelige i Thisted kommunes ”tyveri” af de kr. 700.000.

Et spørgsmål jeg stillede ”Hvem kommer til at betale for den udvikling man ser, der sker i Nr. Vorupør” Svaret fra samme Peter Skriver Nielsen ”Det gør samfundet i overensstemmelse med de ting der foretages derude, men måske også enkelte borgere, nu er betaling jo mange ting, det kan være penge, ærgrelser, eller andre ting der påvirker de enkelte” ”Goddag mand økseskaft” siger jeg bare – Peter Skriver Nielsen er kr. 700.000 – OK i din optik som socialdemokrat?

Jeg havde forventet, at politikerne i Thisted kommune som minimum havde tilkendegivet, at det kom bag på dem, og de ville undersøge sagen nærmere, men nej.

Erik Mortensen

Kybehuse 153 – 7870 Roslev.