Udviklingen i Nr. Vorupør.

Kære politiker i Thisted kommune, nedenstående kom kun ved et tilfælde til mit kendskab. At Thisted kommune havde gjort den værdiløs fortalte kommune ikke noget om.

Hvem kommer til at betale for den udvikling man ser, der sker i Nr. Vorupør?

Det gør de mennesker, der var så naive at tro, man havde købt udstykkede byggegrunde og betalt ejendomsskatter i mange år til Thisted kommune. Med et pennestrøg sørger politikerne i Thisted kommune at gøre disse byggegrunde værdiløse.

Folk der for år tilbage investerede i én eller flere byggegrunde med den forventning, at grundene så kunne bebygges, når de havde råd og lyst, eller det var måske Deres pensionsopsparing? Thisted kommune ville det anderledes. Kommunen inddrager nye naturområder til bebyggelse. Derfor bliver Thisted kommune nødsaget til at inddrage andre områder, det sker så ved at inddrage byggegrunde, som er udstykket, klar til byggeri, byggegrunde hvor ejeren i mange år har betalt ejendomsskatter til Thisted kommune. Udgiften til ejendomsskat på en værdiløs grund, den fortsætter. Resultatet af denne studehandel er at rige investorer kan få lov til at bygge badehotel ved stranden, nye grunde ved indfaldsvejen til Nr. Vorupør, på bekostning af den helt almindelige dansker.

Hvordan kan folkevalgte politiker i Thisted kommune finde på sådan en svinestreg? Har de overhovedet  skam i livet? At der så også bliver gjort forskelsbehandling, når der søges om byggetilladelse, gør jo ikke sagen bedre, tværtimod. Det er bare så usmageligt, at det gør ondt.

Med venlig hilsen

Erik Mortensen, Kybehuse 153 – 7870 Roslev.