Venstres Peter Hahn

Som en opfølgning på mit læserbrev vedr. en redegørelse der skulle have været fremlagt til diskussion på ældre udvalgsmødet den 12. maj.

Jeg er kommet i besiddelse af bla. Peter Hahns brev til direktøren for ældre området Lars Harder. Og jeg må sige, tiltroen til den folkevalgte Peter Hahn kan nu ikke blive mindre. En folkevalgt politiker der i den grad lefler for det kommunale system i stedet for at hjælpe en borger, skal man sikkert lede langt efter.

Sagen der bla. handler om specialfodtøj til en handicappet borger og en ordveksling med en ansat i Visitation og hjælpemidler. Det er helt uhørt, at en politiker i den grad udfører en sagsbehandling, selv om Peter Hahn ud af til gerne vil fremstå som den neutrale og pligtopfyldende politiker, med dette viser han sit sande jeg. Citat fra Peter Hahns brev ”Jeg ved ikke, hvad Arne med rimelighed bør tildeles, men min fornuft tilsiger mig, at 2 par sko og 2 par sandaler er rimeligt” Peter Hahn har endda over for borgeren udtrykt, at han ikke vil sagsbehandle, alligevel så gør han det.

Peter Hahn har til samme borger oplyst om muligheden for, at søge rådgivning hos den kommunale betalte borgerrådgiver.  Peter Hahn giver åbenbart ikke selv meget for denne anbefaling fra ham selv, idet han skriver om denne borgerrådgiver ”uvildig part” på laveste niveau.

Dette læserbrev med disse oplysninger vil Peter Hahn sikkert opfatte som et ”rædsomt indlæg fra Erik Mortensen” Det er disse ord han har brugt i brevet til Skive kommune vedr. mit læserbrev hvor jeg forsøgte, at hjælpe en handicappet borger. Men når de valgte politiker ikke vil lytte til en sådan kritik, men kun, som Peter Hahn vil lefle for ledende embedsmænd så forstår jeg bedre hvorfor der er så mange borgere der føler sig magtesløse.

PS.

Peter Hahn, aldrig mere bør du kritiserer mig og andre for fejl (stavefejl, kommafejl, citatfejl) i vore læserbreve, prøv lige igen selv at læse de breve du har sendt til kommunen i denne sag, så opdager du hvorfor jeg oplyser om dette.

Erik Mortensen, Spidskandidat for Nye Borgerlige Skive